Centrálny register zmlúv

Obec Plášťovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
o vykonaní poradenskej činnosti pri prevádzkovaní biologickej čistiarne odpadových vôd
002/2024
150,00 € ČOV-KA KERTESZ s.r.o. Obec Plášťovce
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1/pFP/2024
16 704,48 € Rímskokatolická cirkev Biskupstvo B.Bystrica Obec Plášťovce
9. Január 2024
Zmluva o združenej dodávky plynu
1/ZZDP/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Plášťovce
2. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20232165
0,00 € Encare, s.r.o. Obec Plášťovce
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
202228
1 650,00 € Ing. Mária Gajdošová Obec Plášťovce
4. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 144/008/23
144/008/23
31 903,96 € Prima banka, a.s. Obec Plášťovce
4. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 144/007/23
144/007/23
13 302,00 € Prima banka, a.s. Obec Plášťovce
14. November 2023
Zmluva o dielo
5/ZD/2023
2 800,00 € WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o. Obec Plášťovce
3. November 2023
Kúpna zmluva
5/KZ/2023
31 428,42 € Škola.sk, s.r.o. Obec Plášťovce
3. November 2023
Kúpna zmluva
2/HV/2023
16 000,00 € MÁRIA-BUS, s.r.o. Obec Plášťovce
3. November 2023
Zmluva o dielo
4/ZD/2023
2 800,00 € WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o. Obec Plášťovce
3. November 2023
Megállapodás
2/SZH/2023
0,00 € Színészképző Stúdió Alapítvány Obec Plášťovce
13. Október 2023
Zmluva o vypracovanie projektovej dokumentácie
1/VPD/2023
5 000,00 € UNISTAV Group s.r.o. Obec Plášťovce
5. Október 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere
144/004/23
0,00 € Prima banka, a.s. Obec Plášťovce
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02326
23-120-02326
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Plášťovce
3. Október 2023
Nájomná zmluva č. 252/2023
252/2023
0,00 € "H+H UNIPO", spol. s r.o. Obec Plášťovce
3. Október 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 2/ZdSt/2023
659,48 € OBOTO, s.r.o. Obec Plášťovce
3. Október 2023
Zmluva o dielo
1/ZS/2023
2 000,00 € SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o. Obec Plášťovce
28. September 2023
Zmluva č. 1/WF/2023 na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb
1/WF/2023
13 302,00 € SmartIntegra group, s.r.o. Obec Plášťovce
4. September 2023
Kúpna zmluva
16/2023
790,00 € Viktor Krizsan a Andrea Krizsan Obec Plášťovce