Centrálny register zmlúv

Obec Branč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/188/2024
13,28 € Obec Branč Blanka Gulková
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/189/2024
13,28 € Obec Branč Zuzana Vargová
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/190/2024
13,28 € Obec Branč Matilda Malá
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/191/2024
13,28 € Obec Branč Zuzana Rybanová
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/198/2024
13,28 € Obec Branč Blanka Pintérová
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/197/2024
13,28 € Obec Branč Antónia Bátorová
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/207/2024
13,28 € Obec Branč Alexander Pintér, Ing.
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/209/2024
13,28 € Obec Branč Alexander Pintér
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/210/2024
13,28 € Obec Branč Jozef Lőrincz
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/83/2024
20,00 € Obec Branč Margita Vašeková
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/85/2024
13,28 € Obec Branč Etela Lőrinczová
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/88/2024
13,28 € Obec Branč Miroslav Ďurický
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/89/2024
13,28 € Obec Branč Mária Solnicová
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/92/2024
13,28 € Obec Branč Blanka Lőrinczová
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/91/2024
13,28 € Obec Branč Blanka Lőrinczová
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/95/2024
13,28 € Obec Branč Soňa Mrázová
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/97/2024
6,64 € Obec Branč Jozef Kluka
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/101/2024
13,28 € Obec Branč Mária Liková
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/102/2024
6,64 € Obec Branč Eva Reptová
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/112/2024
13,28 € Obec Branč Gabriela Vargová