Centrálny register zmlúv

Obec Čifáre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
OCU-2023/E332/S109-LF
40,00 € Csuka František Čifáre
7. December 2023
Zmluva o službách
OCU-2023/E2357/S39-LF
600,00 € OPEN DOOR s.ro. Čifáre
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 10/2023
OCU-2023/E2404/S39-LF
14,40 € COOP Jednota Nitra, SD Čifáre
7. December 2023
Zmluva o nájme veľkej zasadačky
OCU-2023/E2380/S363-LF
130,00 € Ingrid Suchá Čifáre
7. December 2023
Dodatok č. 2
OCU-2023/E2434/S39
21 000,00 € Ing.Urban Jozef Čifáre
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
OCU-2023/E2392/S39-LF
73,90 € ZSE Energia, a.s. Čifáre
6. December 2023
Zmluva o službách
OCU-2023/E2345/S39-LF
1 500,00 € OPEN DOOR s.r.o. Čifáre
5. December 2023
Dodatok č. 1
OCU-2023/E2399/S39-LF
0,00 € R Metaal, s.r.o. Čifáre
5. December 2023
Nájomná zmluva
OCU-2023/E1664/S151-LF
111,00 € Erika Uhrinová Čifáre
5. December 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto č. A25/3
OCU-2023/E2408/S307-LF
40,00 € Gizela Nádašdyová Čifáre
5. December 2023
Nájomná zmluva za HM A6/1
OCU-2023/E2407/S307-LF
40,00 € Gizela Nádašdyová Čifáre
7. November 2023
Nájomná zmluva za HM A13/2
OCU-20213/E2338/S309-LF
40,00 € Irena Kóssiová Čifáre
31. Október 2023
Kúpna zmluva
OCU-2023/E2353/S39-LF
202,00 € Mária Gráczová Čifáre
24. Október 2023
Nájomná zmluva za HM B11/3
OCU/2023/E2269/S306-LF
40,00 € Paulíková Irena Čifáre
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu režíných nákladov za obedy
OCU-2023/E2327/S39-LF
1,30 € Obec Telince Čifáre
10. Október 2023
Dodatok č. 1
OCU-2023/E2275/S39-LF
2,20 € Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Viliama Záborského Levická č. 737, 952 01 Vráble Čifáre
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí hudobnej produkcie
OCU-2023/E2244/S321-LF
220,00 € Rikoňovci R a P Čifáre
5. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
OCU-2023/E2206/S39-LF
9 999,00 € COOP Jednota Nitra, SD Čifáre
3. Október 2023
Nájomná zmluva
Ocu-2023/E1888/S128-LF
120,00 € Edita Berecová Čifáre
3. Október 2023
Nájomná zmluva za HM A3/2
OCU/2023/E2239/S317-LF
30,00 € Ľubica Kvaššayová Čifáre