Centrálny register zmlúv

Obec Jedľové Kostoľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 08/2024
Zmluva o dielo č. 08/2024
0,00 € Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO Obec Jedľové Kostoľany
16. Máj 2024
Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosiam
0,00 € Cigáňová, Beňo, Ruman, Ďatko, Melenec M., Melenec R., Pondelová, Biela, Biely, Cigáň, Klimkeit, Cigáň Obec Jedľové Kostoľany
29. Apríl 2024
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve o prevode
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Doplnená
0,00 € Cigáňová, Beňo, Ruman, Ďatko, Melenec M., Melenec R., Pondelová D., Biela I., Biely J., Cigáň M., Klimkeit V., Cigáň J. Obec Jedľové Kostoľany
24. Apríl 2024
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
0,00 € Cigáňová, Beňo, Ruman, Ďatko, Melenec M., Melenec R., Pondelová D., Biela I., Biely J., Cigáň M., Klimkeit V., Cigáň J. Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve o prevode
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
0,00 € Cigáňová, Beňo, Ruman, Ďatko, Melenec M., Melenec R., Pondelová D., Biela I., Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Zmluva č.6/1000213666 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (5)
6/1000213666
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Zmluva č. 6_1000213807 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6_1000213807
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Zmluva č. 6/1000213863 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213863
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Zmluva č. 6/1000213868 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213868
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Zmluva č. 6/1000213874 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213874
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Zmluva č. 6/1000213880 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213880
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Zmluva č. 6/1000213870 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213870
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
12. Apríl 2024
Rámcová zmluva č. ND 64/2024 o odbere a zhodnocovaní odpadu
ND 64/2024
0,00 € KRONOSPAN, s,r,o. Obec Jedľové Kostoľany
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23779338
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23779265
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
27. Marec 2024
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6802845945
0,00 € Komunálne poisťovňa Obec Jedľové Kostoľany
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR
3240208
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jedľové Kostoľany
18. Marec 2024
Zmluva o likvidácii odpadových vôd
2024
0,00 € Septik Trans, Štefan Mišuta Obec Jedľové Kostoľany
18. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
2122024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
6. Február 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
č. VP/24/04883/001
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; Obec Jedľové Kostoľany