Centrálny register zmlúv

Obec Častá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
19/2024 238/2024-555
0,00 € Natur-Pack, a.s. Obec Častá
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
2/2024 28/2024-220
0,00 € Obec Častá Žofčík Peter, Žofčíková Zuzana
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
1/2024 28/2024-188
0,00 € Obec Častá Dubanová Katarína
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
3/2024 28/2024-224
0,00 € Obec Častá Zuzana Szecsényiová, Boris Szecsényi
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
4/2024 28/2024-225
0,00 € Obec Častá N
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
5/2024 28/2024-226
0,00 € Obec Častá Dáša Schwarzová, Michal Schwarz
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
6/2024 28/2024-227
0,00 € Obec Častá Jana Schönová, Pavol Herák
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
7/2024 28/2024-228
0,00 € Obec Častá Daniela Gallová, Roman Galla
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
8/2024 28/2024-229
0,00 € Obec Častá Silvia Pecúchová, Erik Pecúch
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Fidelity Trade s.r.o. - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
0,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Častá
25. Marec 2024
Zmluva č.324 0031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
17/2024
0,00 € DPO SR Obec Častá
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
148/2024-523, 16/2024
0,00 € Obec Častá Západoslovenská distribučná, a.s.
20. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 15/2024
15/2024
0,00 € Obec Častá Zlaté Remeslá s.r.o.
5. Marec 2024
Poistná zmluva č. 800 402 6900
12/2024
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Častá
5. Marec 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie č. BZOP 1/40301/2024 BVS
11/2024, 183/2024-417
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Častá
29. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2024; 174/2024-401
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Častá
28. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CBA4-221-94 zo dňa 28.10.2022
9/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá