Centrálny register zmlúv

Obec Limbach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o dielo č. 26/2022
50/2023
1 961 972,74 € Ferrmont, a.s. Obec Limbach
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/2022
51/2023
0,00 € Ferrmont, a.s. Obec Limbach
20. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 26/2022
49/2023
52 427,52 € Ferrmont, a.s. Obec Limbach
15. November 2023
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
48/2023
281,56 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Limbach
14. November 2023
Zmluva na dodávku a montáž vybavenia učební
47/2023
30 438,00 € Škola.sk, s.r.o. Obec Limbach
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
45/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Limbach
22. September 2023
Licenčná zmluva
43/2023
360,00 € eSYST, s.r.o. Obec Limbach
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
44/2023
140 400,00 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Limbach
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní prác a služieb na úseku BOZP, OPP, CO a PZS č. 3/2023
42/2023
420,00 € Hastex s.r.o. Obec Limbach
19. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 11/2620/2003 BVS
39/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Limbach
19. September 2023
Zmluva č. PZ00063431_005 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
40/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Limbach
19. September 2023
Zmluva č. PZ00107068_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
41/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Limbach
13. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 26/1010/2008 BVS
38/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Limbach
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Limbach v roku 2023
37/2023
4 000,00 € Združenie Limbašských vinohradníkov a vinárov Obec Limbach
16. September 2022
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
23/2022
0,00 € Mesto Pezinok Obec Limbach
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Limbach v roku 2023
36/2023
4 000,00 € OZ Limbach on Tour Obec Limbach
22. August 2023
Zmluvné podmienky pre projekt kniha - Vinohradnícke obce Slovenska
35/2023
25,90 € Ing. Bibeň Milan Obec Limbach
21. August 2023
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve
34/2023
0,00 € Ľuboš Vojtíšek Obec Limbach
10. August 2023
Dohoda - ERASMUS +-Mobilita jednotlivcov
33/2023
2 035,00 € Irena Číková Obec Limbach
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Limbach v roku 2023
32/2023
4 000,00 € LIRA - Limbašská regionálna agentúra Obec Limbach