Centrálny register zmlúv

Obec Malinovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
ZMLUVA o združenej dodávke zemného plynu
67/2023
0,00 € Torreol, s.r.o. Obec Malinovo
5. December 2023
Darovacia zmluva
82/2023
100,00 € MS advisory s. r. o. Obec Malinovo
5. December 2023
Darovacia zmluva
83/2023
500,00 € CHEMSTAR SLOVAKIA a.s Obec Malinovo
5. December 2023
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE č. 794/19/PZS/BTS/PT
84/2023
0,00 € Haspo.sk s.r.o. Obec Malinovo
1. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
81/2023
255,96 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Malinovo
24. November 2023
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva
78/2023
252,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Malinovo
24. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BXB8-73-87 zo dňa 22.11.2022
79/2023
164 202,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Malinovo
24. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
80/2023
299,64 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Malinovo
3. November 2023
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
77/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Malinovo
31. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
74/2024
23 175,00 € Obec Malinovo Západoslovenská distribučná, a.s.
31. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 3455
75/2023
2 472,75 € Obec Malinovo AGRO MALINOVO, a.s.
31. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ PREDKUPNÉHO PRÁVA
76/2023
3 680,00 € Obec Malinovo MUDr. Peter Mikeš, PhD.
27. Október 2023
Kúpna zmluva
72/2023
2 560,00 € Obec Malinovo Západoslovenská distribučná, a.s.
27. Október 2023
Kúpna zmluva
73/2023
2 400,00 € Obec Malinovo Západoslovenská distribučná, a.s.
6. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. BA/2022/330/30
69/2023
1 173,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Malinovo
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01055
70/2023
1 500,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Malinovo
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00830
71/2023
7 524,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Malinovo
3. Október 2023
Zmluva o údržbe č. 2023 003 PS 1092
68/2023
228,00 € SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Obec Malinovo
29. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
63/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Malinovo
29. September 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
65/2023
4 440,00 € ABNKA, s.r.o. Obec Malinovo