Centrálny register zmlúv

Mesto Modra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Kúpna zmluva na pozemky pod bytovým domom
148/2024
2,28 € Mesto Modra Helena Jurčovičová
5. Jún 2024
Zmluva o nájme
144/2024
112,00 € Mesto Modra Ján Kukumberg
5. Jún 2024
Kúpna zmluva pozemok parc.č. 1367
147/2024
1 660,00 € Mesto Modra Igor Čeliga
4. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku pod terasou
143/2024
30,00 € Mesto Modra FričInterier, s. r. o.
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01582
145/2024
9 300,00 € Mesto Modra Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Darovacia zmluva
146/2024
2 000,00 € Detský folklórny súbor Magdalénka OZ Mesto Modra
3. Jún 2024
Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 01967
142/2024
20 000,00 € Mesto Modra Bratislavský samosprávny kraj
3. Jún 2024
Zmluva o nájme
33/2024
22,58 € Mesto Modra Slovenská pošta, a.s.
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov
141/2024
570,15 € Monika o.z. Mesto Modra
24. Máj 2024
Dodatok k zmluve o dlelo
138/2024
0,00 € Bruno Kollár - Keramika Bzenica Mesto Modra
24. Máj 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke
139/2024
0,00 € SLUŽBY MODRA, s. r. o. Mesto Modra
24. Máj 2024
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
140/2024
0,00 € SLUŽBY MODRA, s. r. o. Mesto Modra
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie seniorov
137/2024
221,94 € Platanum, n.o. Mesto Modra
14. Máj 2024
Zmluva o FPP pre Služby pre seniorov
135/2024
1 309,80 € Služby pre seniorov, n.o. Mesto Modra
14. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 332024
136/2024
2 780,33 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Modra
10. Máj 2024
Licenčná zmluva
134/2024
0,00 € PERRY SOFT s.r.o. Mesto Modra
9. Máj 2024
Zmluva o úvere LZK 24/00229
131/2024
33 000,00 € BKS-Leasing s.r.o. Mesto Modra
9. Máj 2024
Nárvh poistnej zmluvy k LZK 24/00229
132/2024
0,00 € BKS-Leasing s.r.o. Mesto Modra
9. Máj 2024
Kúpna zmluva KZK 24/00229
133/2024
33 000,00 € Slavomír Sivčák Mesto Modra
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
121/2024
0,00 € Neuvedené Gabriela Kišoňová