Centrálny register zmlúv

Mesto Senec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
reklama - Senecké leto
026/02/23
500,00 € ELV Produkt a.s. Mesto Senec
5. Apríl 2023
nájom časti parc. č. 989/2
064/13/07/NZ
166,50 € Pyrostar-Jozef Takáč Mesto Senec
12. Máj 2023
Surmáková
U/53/2023
6,63 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
prenájom parc. č. 4331
002/22/07/2
70,00 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
parc.č. 2587/1
026/18/07/poz./4
118,00 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
nájom časti pozemku č. 4219na reklamné účely
020/15/07/5
474,00 € PLAST-EX s. r. o. Mesto Senec
23. Február 2024
nájom nebytového priestoru
117/13/07/NZ/5
1 507,13 € Anna Kardošová Mesto Senec
23. Február 2024
Nájom nebytového priestoru
8/2009/MsKS/11
3 762,50 € Kaderníctvo - Michaleková Kari Mesto Senec
23. Február 2024
nájom stĺpov verejného osvetlenia
010/13/07/NZ-ost/6
189,50 € InLED s.r.o. Mesto Senec
23. Február 2024
Nájom ornej pôdy
015/23/07/1
165,00 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
letná terasa Lichnerova parc. č. 934/1
1/2011/LT/12
1 227,00 € HRAD HZ s.r.o. Mesto Senec
23. Február 2024
Nájom časti parc. č. 690
005/06/07/10
651,00 € Ing. Juraj Nádaský Mesto Senec
23. Február 2024
nájom nebytového priestoru
14/2009/MsKS/13
582,00 € Gábriš Roman Mesto Senec
23. Február 2024
letná terasa parc. č. 934/1
127/16/07NZ-LT/6
260,00 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
nájom nebytového priestoru
2/2012/NP/8
176,00 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
parc.č. 4288/1
030/18/07/poz./4
712,00 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
pozemok E-KN , parc.č.1790
019/17/07/or. pôda/5
1 912,50 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
Nájom parc. 4348/1
037/22/07/2
22,50 € Fyzická osoba Mesto Senec
23. Február 2024
nájom inforrmačného systému
2/2010/ost/9
257,50 € A.L.& Z.L. s.r.o. Mesto Senec
23. Február 2024
prenájom nehnuteľností
027/20/07/3
195,00 € Fyzická osoba Mesto Senec