Centrálny register zmlúv

Obec Slovenský Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Nájomná zmluva na HM B98
Zmluva 22023B89
80,00 € Obec Slovenský Grob Andrej Zápražný
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v sieti internet
Zmluva 162024
0,00 € Tlapnet SK, a.s. Obec Slovenský Grob
12. Február 2024
Dodatok č.5 k nájomnej zmluve č.26/2018
Zmluva 152024
1 604,43 € Obec Slovenský Grob B+J Trans, spol. s r.o.
8. Február 2024
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č.46/2019
Zmluva 102024
417,40 € Obec Slovenský Grob Gasstav SK s.r.o.
8. Február 2024
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č.45/2019
Zmluva 112024
110,89 € Obec Slovenský Grob Gasstav SK s.r.o.
8. Február 2024
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č.83/2018
Zmluva 122024
647,07 € Obec Slovenský Grob Róbert Graus -RG Šport
8. Február 2024
Dodatok č.58 k nájomnej zmluve č.12/2018
Zmluva 132024
663,23 € Obec Slovenský Grob Róbert Graus - RG Šport
8. Február 2024
Úplné znenie poistnej zmluvy č.800136429 v zmysle dodatku č.9
Zmluva142024
258,98 € UNIQA pojišťovna, a.s. Obec Slovenský Grob
2. Február 2024
Dodatok č.9 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
Zmluva 72024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Slovenský Grob
2. Február 2024
Darovacia zmluva
Zmluva 82024
50,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Slovenský Grob
2. Február 2024
Darovacia zmluva
Zmluva 92024
1 000,00 € BLS com, s.r.o. Obec Slovenský Grob
31. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CDN4-221-94 zo dňa 07.11.2022
Zmluva 62024
2 375 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slovenský Grob
30. Január 2024
Úplné znenie poistnej zmluvy č.9127001608 v zmysle dodatku č.9
Zmluva 52024
3 477,60 € UNIQA pojišťovna, a.s. Obec Slovenský Grob
24. Január 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
42024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Slovenský Grob
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
12024
417,00 € Slovak Telekom, a.s., Obec Slovenský Grob
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
22024
887,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slovenský Grob
3. Január 2024
Licenčná zmluva č.20240016
Zmluva 902023
120,00 € PERRY SOFT a.s. Obec Slovenský Grob
28. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva 892023
1 259,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slovenský Grob
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa,žiaka alebo na poslucháča
Zmluva 882023
Doplnená
385 391,75 € Obec Slovenský Grob Súkromná základná umelecká škola
19. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Zmluva 872023
156,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Slovenský Grob