Centrálny register zmlúv

Obec Suchohrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
15/2023
1 700,00 € FC Suchohrad Obec Suchohrad
9. Máj 2023
zmluva hrobové miesto
13/2023
17,00 € Lenka Závadská Obec Suchohrad
9. Máj 2023
zmluva hrobové miesto
14/2023
34,00 € Lenka Závadská Obec Suchohrad
28. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
12/2023
79,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Suchohrad
24. Apríl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovou č. ZOP 15/2620/2003
11/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Obec Suchohrad
3. Apríl 2023
Dohoda č. 23/02/060/37
8/2023
8 558,05 € Úrad práce, sociálnych vecí a Obec Suchohrad
3. Apríl 2023
Dohoda č.23/02/060/38
9/2023
8 558,05 € Úrad práce, sociálnych vecí a Obec Suchohrad
3. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
10/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Obec Suchohrad
29. Marec 2023
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK12/2023
7/2023
0,00 € AD HOC Malacky Obec Suchohrad
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatízáväzku
6/2023
1,00 € Západoslovenská distribučná,a. Obec Suchohrad
20. Marec 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023
5/2023
0,00 € Mesto Malacky Obec Suchohrad
15. Február 2023
Dodatok č.9 ku zmluva č.A/2254/12/2008
4/2023
294,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Suchohrad
19. Január 2023
Zml.o združ.dodávke elektriny
3/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Suchohrad
16. Január 2023
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku
1/2023
55,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Suchohrad
16. Január 2023
Dodatok č.2 k zmluve o servise
2/2023
250,00 € Tibor Kostka Obec Suchohrad
28. December 2022
Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
46/2022
0,00 € Marek Holubek Obec Suchohrad
15. December 2022
Darovacia zmluva
45/2022
515,50 € Mária Lebrová Obec Suchohrad
14. December 2022
Zmluva o dielo č. 150_2022
43/2022
400,00 € TRIMEL s.r.o. Obec Suchohrad
14. December 2022
Dohoda č.22/02/010/12
44/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a Obec Suchohrad
13. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby č.1/2021
42/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Suchohrad