Centrálny register zmlúv

Obec Čierny Brod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
696/2024
0,00 € Lívia Vedrődyová Obec Čierny Brod
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí sponzorského peňažného daru
1/2024
0,00 € INGEMAR s.r.o. Obec Čierny Brod
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
DN01/2024
0,00 € Alžbeta Šmelková v zastúpení syna Štefan Šmelka Obec Čierny Brod
30. Máj 2024
Príkazná zmluva
P01/2024
0,00 € Zita Zalužická Obec Čierny Brod
27. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
695/2024
0,00 € Erika Novánszka Obec Čierny Brod
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0038 o poskytnutí účelovej dotácie
2024/OBC/R/K/GA/0038
2 250,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Čierny Brod
21. Máj 2024
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
ZP04/2024
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. Obec Čierny Brod
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ01/2024
0,00 € Michael Bittera Obec Čierny Brod
14. Máj 2024
Zmluva o vykonaní vystúpenia
ZV02/2024
100,00 € Evelin Szakács Varga Obec Čierny Brod
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
694/2024
0,00 € Mgr. Eva Báncziová Obec Čierny Brod
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZP03/2024
0,00 € Nagy&Nagy s.r.o. Obec Čierny Brod
6. Máj 2024
Dohoda o krátkodobom prenájme obradnej miestnosti cintorína a o zapožičaní katafalku
DC02/2024
0,00 € Mgr. Eva Báncziová Obec Čierny Brod
3. Máj 2024
Dohoda o skončení mandátnej zmluvy a dohoda o novácii
DS01/2024
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o Obec Čierny Brod
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
693/2024
0,00 € Anita Csillagová Obec Čierny Brod
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/427
6 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Čierny Brod
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-TJ Čierny Brod
ZP02/2024
0,00 € TJ Čierny Brod Obec Čierny Brod
11. Apríl 2024
Zmluva č. 56/2024 DSS
56/2024
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare Obec Čierny Brod
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZNP01/2024
0,00 € MiMaCs. s.r.o. Obec Čierny Brod
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva-Materská škola
02KZ/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Čierny Brod
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva-ZŠ s VJM
01KZ/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Čierny Brod