Centrálny register zmlúv

Obec Jelka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 02102023
02102023
0,00 € TENENET o. z. Obec Jelka
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v priestoroch Komunitného centra v Jelka č. 03102023
03102023
0,00 € TENENET o. z. Obec Jelka
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004533, názov projektu: Prestupné bývanie - Obec Jelka, kód projektu v ITMS2014+: 312061BAT9
348/2024
405 771,94 € Úrad vlády SR Obec Jelka
10. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 24/2024
24/2024
20,00 € Obec Jelka Terézia Görfölová
30. Apríl 2024
Zmluva o prenájme č. 11042024
11042024
11 520,00 € Maxnetservices, s. r. o. Obec Jelka
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/434
2 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Jelka
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 23/2024
23/2024
20,00 € Obec Jelka Ján Hobot
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 273/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Jelka
06042024
17,00 € Obec Jelka Rozália Görfölová
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
07042024
6 800,00 € Martin Košťál Obec Jelka
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 22/2024
22/2024
60,00 € Ilona Szabó Obec Jelka
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 13/2024
13/2024
30,00 € Obec Jelka Tünde Zelinková
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003145, názov projektu: Komunitné centrum - obec Jelka, kód projektu v ITMS2014+: 312061W942
385/2024
304 064,94 € Úrad vlády SR Obec Jelka
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 21/2024
21/2024
30,00 € Obec Jelka Mária Barošová
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 14/2024
14/2024
30,00 € Obec Jelka Eleonóra Rablánska
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 17/2024
17/2024
40,00 € Obec Jelka Ferdinand Budai
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 18/2024
18/2024
30,00 € Obec Jelka Mária Hoffer
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 19/2024
19/2024
90,00 € Obec Jelka Ladislav Sebők
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 20/2024
20/2024
20,00 € Obec Jelka Erika Ravaszová
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
02042024
5 346,60 € Peter Khern Obec Jelka
5. Apríl 2024
Zmluva o sprostredkovaní koncertu
03042024
6 200,00 € ARIA SPIRIT s. r. o. Obec Jelka