Centrálny register zmlúv

Obec Mostová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. OcÚMOS-1476/2022
OcÚMOS-1476/2022
376,63 € ÚSMEV MA s.r.o. Obecný úrad Mostová
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/1522
OcÚMOS-1522/2023
20,00 € Obec Mostová Kubíková Marta
5. December 2023
Zmluva o prenájme telocvične
OFK - 2023/1
0,00 € Súkromná SOŠ OS s VJM Mostová Obec Mostová
29. November 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. OcÚMOS-1507/2023
OcÚMOS-1507/2023
149,37 € Obec Mostová Manek Zsolt, Maneková Erika
29. November 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. OcÚMOS-1505/2023
OcÚMOS-1505/2023
149,37 € Obec Mostová Novák Pavol, Nováková Zuzana
13. November 2023
Príkazná zmluva
OcÚMOS-1446/2023
550,00 € Sztredová Krisztina Obec Mostová
9. November 2023
Zmluva o vyhotovení diela (č. OcÚMOS-1370/2023)
OcÚMOS-1370/2023
10 680,00 € ÚPn s.r.o. Obec Mostová
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci OcÚMOS-1372/2023
OcÚMOS-1372/2023
10 000,00 € Obec Mostová Peter Huszár, Judita Renczes
18. Október 2023
Príkazná zmluva č. OcÚMOS-1317/2023
OcÚMOS-1317/2023
800,00 € Tóth Tomáš Obec Mostová
4. Október 2023
Nájomná zmluva č. OcÚMOS-1197/2023
OcÚMOS-1197/2023
247,45 € Vargová Monika Obec Mostová
2. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
OcÚMOS-1188/2023
0,00 € Torreol, s. r. o. Obec Mostová
19. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 866
OcÚMOS-1211/2023
30,00 € Gabriela Bedečová Obec Mostová
17. August 2023
Zmluva č. OcÚMOS-977/2023 o opakovanom nájme bytu.
OcÚMOS-977/2023
207,59 € Obec Mostová MUDr. Adalbert Robert Krump
7. September 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. OcÚMOS-1159/2023
OcÚMOS-1159/2023
0,00 € Obec Mostová Erika Losonská
28. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1154/2023
OcÚMOS-1154/2023
30,00 € Obec Mostová Štefan Marafkó
24. August 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.,Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
OcÚMOS-1141/2023
2 280,00 € Ing. Marián Péteri Obec Mostová
14. August 2023
Dohoda a protokol o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu do vlastníctva obce Mostová.
OcÚMOS - 1021/2023
0,00 € Slovenská republika- Okresný úrad Trnava Obec Mostová
10. August 2023
Nájomná zmluva č. OcÚMOS-1074/2023
OcÚMOS-1074/2023
256,00 € Obec Mostová Pierre Baguette s.r.o.
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/1065
OcúMOS-1065/2023
30,00 € Obecný úrad Mostová Melinda Sárkányová
8. August 2023
Zmluva o dielo č. OcÚMOS-1022-001/2023
OcÚMOS-1022-001/2023
105 527,78 € Stavoli s.r.o. Obecný úrad Mostová