Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/280
617/2023
28,00 € Mesto Sereď JUDr. Zuzana Pastuchová
12. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/270
1344/2023
36,00 € Mesto Sereď Božena Pišelyová
23. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/616
35/2024
40,00 € Mesto Sereď Ľubomíra Endresová
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 302, Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
19/2024
0,00 € Mesto Sereď Zuzana Stejskalová
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 22, Komenského 4747/41A, Sereď
20/2024
0,00 € Mesto Sereď Michaela Foltínovičová
28. Február 2024
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď – Tenisový areál Sereď
182/2024
896 929,46 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
28. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 182/2024
183/2024
0,00 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/443
174/2024
200,00 € Mesto Sereď Eva Stojková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/385
176/2024
40,00 € Mesto Sereď Dušan Kramár
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/476
178/2024
20,00 € Mesto Sereď Lýdia Vajdíková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/28
179/2024
10,00 € Mesto Sereď Lýdia Vajdíková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/325
181/2024
40,00 € Mesto Sereď Peter Kuchynka
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
160/2024
200,00 € Mesto Sereď Renáta Tulejová
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
170/2024
200,00 € Mesto Sereď Ema Mrnková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/408
186/2024
20,00 € Mesto Sereď Ružena Ondrusová
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/143
187/2024
40,00 € Mesto Sereď Lukáš Trnka
26. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/262
177/2024
40,00 € Mesto Sereď Miloš Jamrich
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
108/2024
200,00 € Mesto Sereď Ing. Ľubomíra Poláková
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/36
171/2024
20,00 € Mesto Sereď Jozef Báby
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/248
172/2024
40,00 € Mesto Sereď Alžbeta Kiššová