Centrálny register zmlúv

Obec Váhovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností
2024/4
150,00 € Občianske združenie Srdce dokorán Obec Váhovce
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/448
22 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Váhovce
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
524010
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Váhovce
18. Marec 2024
Nájomná zmluva
2024/3
10,00 € Slovak Parcel Obec Váhovce
9. Február 2024
Kúpna zmluva
2024/2
1 008,00 € Jozef Stojka, Katarína Stojková Obec Váhovce
15. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
202401
0,00 € ELEKOS Obec Váhovce
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
202328
2 500,00 € Ing. Marta Serenčéšová Obec Váhovce
3. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu št.hydr.siete
202327
30,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Váhovce
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
202325
77,82 € Služby pre seniorov, n.o. Obec Váhovce
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
202326
77,82 € Senior Care Galanta n.o. Obec Váhovce
20. Október 2023
Rámcová zmluva
202324
90,00 € Ekodvor Obec Váhovce
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
202322a
5 200,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Váhovce
19. September 2023
Darovacia zmluva
202323
0,00 € SR zastúpená MVSR Obec Váhovce
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
202322
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Váhovce
17. August 2023
Magna Energia
202320
21,00 € Magna Energia Obec Váhovce
17. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
202321
100,00 € SPP Obec Váhovce
19. Jún 2023
Kúpna zmluva
202319
168,00 € Jozef Šercel a Monika Pappová Obec Váhovce
13. Jún 2023
Zmluva
202318
30,00 € OZ Zatúlané psíky Šaľa Obec Váhovce
5. Jún 2023
Nájomná zmluva
07
204,00 € Ľuboš Amrich Obec Váhovce
17. Máj 2023
zmluva o dielo
202317
74 400,00 € Lorime Garden Obec Váhovce