Centrálny register zmlúv

Obec Brestovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Zmluva č. 324 0269 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
15/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
15. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č.4-380-BD-2024
14/2024
0,00 € Obec Brestovec Marta Ferencziová
14. Marec 2024
Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou
13/2024
0,00 € Obec Brestovec Tibor Szomolai
7. Marec 2024
Poistná zmluva číslo 5903309648
12/2024
28,16 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Brestovec
5. Marec 2024
Zmluva o vykonaní porezu drevenej hmoty
11/2024
0,00 € AGRODOR s.r.o. Obec Brestovec
23. Február 2024
Zmluva o prenájme KD č.2-2024
10/2024
150,00 € Obec Brestovec Mgr. Szilárd Csápai
16. Február 2024
Zmluva o prenájme KD č.1/2024
9/2024
150,00 € Obec Brestovec Tibor Jaszko
7. Február 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU pre koncového odberateľa okrem domácnosti č.23122843
6/2024
0,00 € ELGAS, s.r.o. Obec Brestovec
7. Február 2024
MAS Podunajsko o.z.
7/2024
180,40 € MAS Podunajsko o.z. Obec Brestovec
7. Február 2024
ELGAS, s.r.o.
8/2024
352,19 € Obec Dolný Štál Obec Brestovec
2. Február 2024
Zmluva č B/99/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Brestovec
4/2024
20,00 € Obec Brestovec Zita Raffaiová
2. Február 2024
Zmluva č B/122/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Brestovec
5/2024
20,00 € Obec Brestovec Rozália Raftiková
1. Február 2024
Zmluva č B/213/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Brestovec
3/2024
20,00 € Obec Brestovec Helena Sanková
17. Január 2024
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-182-014/2023
2/2024
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
15. Január 2024
Zmluva o vedení účtovníctva
1/2024
700,00 € Ivett Csóka Obec Brestovec
28. December 2023
Nájomná zmluva KD č.6/2023
102/2023
0,00 € obec Brestovec Gellért Bergendi
19. December 2023
Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. 11 k zmluve č. S101000103
100/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Brestovec
19. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
101/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Brestovec
14. December 2023
Zmluva o nájem pozemkov č. 362/2022-3
99/2023
1,00 € Obec Brestovec Obec Dolný Štál
1. December 2023
Nájomná zmluva NB č. 3/2023/283/2
94/2023
0,00 € Obec Brestovec Tibor Jaszko