Centrálny register zmlúv

Obec Bátorove Kosihy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zebazpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a na neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/55
Z-O/2024/TZKO/55
0,00 € ELEKOS Obec Bátorove Kosihy
8. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spol.ZDiS
23/18500/2191-ZoPZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Bátorove Kosihy
5. December 2023
Dohoda o skončení nájmu č. NBP761/2022/2
NBP761/2022/2
0,00 € Csekes Monika Obec Bátorove Kosihy
20. November 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
06112023
4 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Obec Bátorove Kosihy
9. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
550000491
148,11 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Bátorove Kosihy
9. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
550000501
75,02 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Bátorove Kosihy
16. Október 2023
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie
16102023
9 180,00 € GYGY Projekt s.r.o. Obec Bátorove Kosihy
3. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
5509000490
215,35 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Bátorove Kosihy
29. September 2023
Mandátna zmluva
20230004
1 525,65 € ANSVO Bratislava, s.r.o. Obec Bátorove Kosihy
29. September 2023
Zmluva o združenej objednávke zemného plynu
05092023
7,56 € Torreol, s.r.o. Obec Bátorove Kosihy
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu
19092023
4 920,00 € Epic Partner a.s. Obec Bátorove Kosihy
12. September 2023
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122345960
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Bátorove Kosihy
6. September 2023
Stavebný dozor na stavbe_ Rozšírenie existujúcej budovy zberného dvora
09/2023
2 795,00 € Mažár Jozef, Ing. - MAPRO Obec Bátorove Kosihy
6. September 2023
Projektová dokumentácia: Špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest
04092023
40 800,00 € GYGY Projekt s.r.o. Obec Bátorove Kosihy
16. August 2023
Zmluva o dielo
12/2023
67 928,22 € P.S.Invest s.r.o. Obec Bátorove Kosihy
8. August 2023
Zmluva o dielo - Zateplenie strechy jedálne
17072023
34 740,62 € Mill s.r.o. Obec Bátorove Kosihy
1. August 2023
Rekonštrukcia priestorov KD BK-tovarové vybavenieRekonštrukcia priestorov KD BK-tovarové vybavenie
01082023
43 065,58 € G-Tec Professional s.r.o. Obec Bátorove Kosihy
27. Júl 2023
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 2/NP761/2016
D2
686,50 € Juraj Bóna - BONA Obec Bátorove Kosihy
26. Júl 2023
Dohoda o skončení nájmu č. 2023/1691/D2-s
2023/1691/D2-s
0,00 € Klaudia Miriak Obec Bátorove Kosihy
26. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2023/1691/D2-H
2023/1691/D2-H
159,91 € Sylvia Hargašová Obec Bátorove Kosihy