Centrálny register zmlúv

Obec Zemianska Olča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
137/2022
291,60 € Blackhawk Security, s.r.o. Obec Zemianska Olča
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
112/2023
0,00 € Obec Zemianska Olča Bálint Horváth
30. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
108/2023
90,00 € Obec Zemianska Olča Ladislav Vargha
30. Máj 2023
Dohoda 23/14/054/232
109/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Zemianska Olča
30. Máj 2023
Kúpna zmluva
110/2023
3 750,00 € Mountfield SK, s.r.o. Obec Zemianska Olča
30. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
111/2023
105,00 € Obec Zemianska Olča Bernadeta Hrdlovicsová
26. Máj 2023
Zmluva o nájme
106/2023
16,50 € Obec Zemianska Olča Kálmán Füssy
26. Máj 2023
Zmluva o nájme
107/2023
16,50 € Obec Zemianska Olča Kálmán Füssy
17. Máj 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
105/2023
0,00 € INKUBÁTOK KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. Obec Zemianska Olča
16. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
103/2023
20,00 € Obec Zemianska Olča Edita Vontszemű
16. Máj 2023
DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom, číslo: 14, k zmluve číslo: S101000093
104/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Zemianska Olča
12. Máj 2023
Zmluva o nájme
101/2023
16,50 € Obec Zemianska Olča Kálmán Füssy
12. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
102/2023
0,00 € Obec Zemianska Olča Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola
10. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
94/2023
0,00 € Obec Zemianska Olča Csemadok Základná organizácia Zemianska Olča
10. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
95/2023
0,00 € Obec Zemianska Olča Kartai Adél Dance Club
10. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
96/2023
0,00 € Obec Zemianska Olča Máté Csorba
10. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
97/2023
0,00 € Obec Zemianska Olča Zuzana Kucsorová
10. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
98/2023
0,00 € Obec Zemianska Olča Cynthia Pálfyová
10. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
99/2023
0,00 € BIO energie s.r.o. Obec Zemianska Olča
10. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100/2023
0,00 € Obec Zemianska Olča Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola