Centrálny register zmlúv

Obec Zemianska Olča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
137/2022
291,60 € Blackhawk Security, s.r.o. Obec Zemianska Olča
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
113/2024
30,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
16. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO č. Z-B-2024-14022024
109/2024
9 500,00 € SmartIntegra group, s. r. o. Obec Zemianska Olča
16. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
110/2024
150,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
16. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
111/2024
200,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
16. Máj 2024
Kúpno-predajná zmluva
112/2024
2 800,00 € Fyzická osoba Obec Zemianska Olča
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
104/2024
30,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
14. Máj 2024
Zmluva o nájme
105/2024
4,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
106/2024
20,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
108/2024
105,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
14. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
107/2024
4 028,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
13. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
103/2024
70 367,38 € Renostavmal s.r.o. Obec Zemianska Olča
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
101/2024
728,34 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
10. Máj 2024
FELLÉPÉSI SZERZŐDÉS
102/2024
1 250,00 € Erik Vaszil Obec Zemianska Olča
9. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA
96/2024
21,00 € Fyzická osoba Obec Zemianska Olča
9. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej súsatvy a distribúcii elektriny
97/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Zemianska Olča
9. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
98/2024
0,00 € Obec Zemianska Olča FUSION Dance Team
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
99/2024
150,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
9. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100/2024
120,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
3. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA
93/2024
21,00 € Fyzická osoba Obec Zemianska Olča