Centrálny register zmlúv

Obec Hronské Kosihy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č.24/023
24/023ISA
1 800,00 € ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradom Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č.24/018
24/018ISA
600,00 € ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradom Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
4. Júl 2024
Zmluva o sprostredkovaní koncertu HONZA NEDVED ml. a PRÍBUZNÍ
15/2024/HK NED
2 400,00 € Ing. Hana Horynová, Nečice 12, 396 01 Senožaty, Česká republika Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
1. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
17/202ZoNB JS
226,00 € Jana Senešiová, 935 27 Hronské Kosihy 70 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Jún 2024
Zmluva č. 33189/2024 o odvádzaní odpadových vôd a úprave práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií
33189/2024
1,25 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
27. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
17/2024/ZoZDE
0,00 € ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava1 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
15. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1/2014
1/2024/Zonnb
50,00 € Lucia Mlynárčiková,Pod Kláštorom 155/58, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2024 uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení
01/2024 KARMAN
270,00 € KARMAN s.r.o., Mýtna 419, 985 53 Mýtna Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
3. Máj 2024
DODATOK č.2 K ZMLUVE č. 230226 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
2/HK
0,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
3. Máj 2024
Kúpna zmluva
16/2024 HK MR
940,00 € Marek Reguľa, 935 27 Hronské Kosihy 133 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
202407
1 000,00 € Ing.Erika Žilkayová,Hálova 14,851 01 Bratislava Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004573, názov projektu: Vybudovanie kanalizácie pre obyvateľov v prostredí MRK v obci Hronské Kosihy, kód projektu v ITMS2014+: 312061CGS9
413/2024.
275 000,00 € Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
7/2024/8BJ SH
207,70 € Soňa Hrušková, Hronské Kosihy 186 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
6/2024/8BJ MT
68,50 € Martin Tatár, 935 27 Hronské Kosihy 53 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
5/2024/8BJ HK
68,50 € Helena Krivočenková,Hronské Kosihy 53 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
15/2024/12BJ AD
99,20 € Angela Dalmadyová, 935 27 Hronské Kosihy 57 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
14/2024/12BJ MŠ
131,60 € Mária Šebová, 935 27 Hronské Kosihy 57 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
13/2024/12BJ SB
227,50 € Simona Bieliková, 935 27 Hronské Kosihy 171 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
8/2024/8BJ AM
68,50 € Alena Matúšková, 935 27 Hronské Kosihy 53 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
6. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
9/2024/12BJ DB
240,00 € Denisa Bôžiková, 935 27 Hronské Kosihy 210 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61