Centrálny register zmlúv

Obec Krškany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2024-01-04
0,00 € ENVIROPOL SK, s.r.o. Obec Krškany
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 1/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2024-01-03
60,00 € Zuzana Nádaždyová Obec Krškany
22. Február 2024
Zmluva o dielo - "Územný plán obce Krškany, Zmeny a doplnky č. 2"
2024-01-02
9 996,00 € K2 ateliér, s.r.o. Obec Krškany
26. Január 2024
Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-NR-VO-182-029/2023
2023-01-43
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Krškany
22. Január 2024

Sp. zn. 21/2024
0,00 € Jozef Hansko, Terézia Hansková Obec Krškany
16. Január 2024
Kúpna zmluva
2023-01-42
375,00 € Eva Tanyasiová Obec Krškany
9. Január 2024
Dodatok č. 4 Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011232
4
0,00 € Waste transport, s.r.o. Obec Krškany
9. Január 2024

2024-01-01
0,00 € Danica Bohovicová Obec Krškany
15. December 2023
Nájomná zmluva č. 15/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-40
350,00 € ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o. Obec Krškany
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 13/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-38
60,00 € Adriana Homolová Obec Krškany
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 14/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-39
220,00 € Róbert Salinka Obec Krškany
20. November 2023
Kúpna zmluva
2023-01-37
47 150,00 € TransLog Slovakia, a.s. Obec Krškany
15. November 2023
Nájomná zmluva č. 12/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-34
60,00 € Katarína Sekerešová Obec Krškany
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
2023-01-35
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Krškany
15. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
2023-01-36
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Krškany
10. November 2023
Nájomná zmluva č. 11/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-33
60,00 € Ladislav Bogár Obec Krškany
26. Október 2023
Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie
2023-01-31
200,00 € Vladimír Sabo Obec Krškany
26. Október 2023
Dohoda č. 23/15/010/58
2023-01-32
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Krškany
18. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-029/2023
2023-01-30
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Krškany
11. Október 2023
Nájomná zmluva č. 10/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-29
30,00 € Alena Oravecová Obec Krškany