Centrálny register zmlúv

Obec Rišňovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o nájme nájomného bytu číslo 3 /2024
Zmluva o nájme nájomného bytu číslo 3 /2024
0,00 € Obec Rišňovce Korec, Korecová
19. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / prenájme / Kultúrneho domu Rišňovce 4/2024Ši
Zmluva o dočasnom užívaní / prenájme / Kultúrneho domu Rišňovce 4/2024Ši
0,00 € Obec Rišňovce OBlastný futbalový zväz
16. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/99/2024
25,00 € Obec Rišňovce Peter Hrubý
16. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/242/2024
20,00 € Obec Rišňovce Mária Javorová
16. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/275/2024
20,00 € Obec Rišňovce Anna Borotová
12. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/181/2024
30,00 € Obec Rišňovce Stanislav Sokol
12. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/244/2024
20,00 € Obec Rišňovce Pavol Šimončič
12. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/274/2024
20,00 € Obec Rišňovce Jana Zemanová
29. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / prenájme / Kultúrneho domu Rišňovce 2/2024Ši
Zmluva o dočasnom užívaní / prenájme / Kultúrneho domu Rišňovce 2/2024Ši
0,00 € Obec Rišňovce Západoslovenský futbalový zväz
7. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/125/2024
25,00 € Obec Rišňovce Alica Dovčíková, Mgr.
7. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/243/2024
20,00 € Obec Rišňovce Pavol Šimončič
6. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/67/2024
30,00 € Obec Rišňovce Jozef Rosypal
6. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/190/2024
25,00 € Obec Rišňovce Anton Halás
6. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/195/2024
20,00 € Obec Rišňovce Martina Androvičová
31. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / prenájme / Kultúrneho domu Rišňovce 3/2024Ši
Zmluva o dočasnom užívaní / prenájme / Kultúrneho domu Rišňovce 3/2024Ši
0,00 € Obec Rišňovce SRRZ - RZ pri základnej škole s materskou školou
1. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
2/2024NI
0,00 € Obec Rišňovce Základná škola s materskou školou
1. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
3/2023NI
0,00 € Obec Rišňovce Erika Bánská
15. Január 2024
Zmluva o opakovanom nájme nájomného bytu číslo 21 /2024
Zmluva o opakovanom nájme nájomného bytu číslo 21 /2024
0,00 € Obec Rišňovce Alena Černá
31. Január 2024
Zmluva 1/2024 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.01.2024
Zmluva 1/2024 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.01.2024
0,00 € Obec Rišňovce Jana Krajčovičová
23. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/85/2024
25,00 € Obec Rišňovce Alžbeta Mudr. Briestenská, Mudr.