Centrálny register zmlúv

Obec Topoľčianky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Dohoda č. 23/16/010/104
23/16/010/104
0,00 € Obec Topoľčianky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9940455667
0,00 € Slovak Telekom a.s. Bratislava Obec Topoľčianky
23. November 2023
Nájomná zmluva
1703/2023
0,00 € Obec Topoľčianky PMMONT s.r.o., Machulinská 7, 95193 Topoľčianky
23. November 2023
Zmluva o nájme bytu č.1656/2023
1656/2023
130,12 € Obec Topoľčianky Lenka Rajnohová
21. November 2023
Nájomná zmluva
1694/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Topoľčianky
21. November 2023
Servisná zmluva
1695/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Topoľčianky
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
1635/2023
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Topoľčianky
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 66/2013
20,00 € Obec Topoľčianky Helena Bafrncová
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 87/2013
10,00 € obec Topolcianky Marta Kozolková
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 92/2013
10,00 € Obec Topoľčianky Daša Mládeková
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 91/2013
20,00 € Obec Topoľčianky Július Ferov
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60/2013
10,00 € Obec Topoľčianky Mikuláš Horváth
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 103/2013
20,00 € Obec Topoľčianky Ing. Rudolf Haspra
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 95/2013
10,00 € obec Topolcianky Andrea Jakabová
14. November 2023
Nájomná zmluva č. 25/2023-1498
Nájomná zmluva č.25/2023-1498
20,00 € obec Topolcianky Ivana Poliaková
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 99/2013
20,00 € obec Topolcianky Magdaléna Laktišová
14. November 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
Nájomná zmluva č.25/2023-1601
20,00 € Obec Topoľčianky Ing. Michal Beňo
14. November 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
Nájomná zmluva č.25/2023-1595
10,00 € obec Topolcianky Anna Bieliková
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 78/2013
20,00 € Obec Topoľčianky Mária Jančová
13. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
1641/2023
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Topoľčianky