Centrálny register zmlúv

Obec Vinodol

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXu
Dodatok č. 1
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Vinodol
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
05/2024
0,00 € Obec Vinodol Monika Ňorbová
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
06/2024
0,00 € Obec Vinodol Helena Hrašková
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
04/2024
0,00 € Obec Vinodol Peter Baráth
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
35/2024
0,00 € Obec Vinodol Kováčová Blanka
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
000
0,00 € Obec Vinodol Obec Malý Cetín
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3/2024
0,00 € Obec Vinodol Tomáš Krupa
31. Január 2024
Darovacia zmluva
001
0,00 € SR - štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Vinodol
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
1755/2024-M_ODFSS
97 860,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Vinodol
31. Január 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p.
28/2023A
Doplnená
0,00 € Obec Vinodol Varga Jozef, Ing.
31. Január 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p.
33/2023
Doplnená
0,00 € Obec Vinodol Mikulec Ján, ml.
25. Január 2024
Zmluva o dielo
160124
11 736,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Vinodol
24. Január 2024
Dodatok č. 17 k Poistnej zmluve č. : 441-2029.412
Dodatok č. 17
3 243,39 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Vinodol
23. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM-06/2019
Dodatok č. 3
0,00 € IQ ideas, s.r.o. Obec Vinodol
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-10/2022
Dodatok č. 1
1 140,00 € IQ ideas, s.r.o. Obec Vinodol
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2/2024
0,00 € Obec Vinodol Veronika Nováková
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
01/2024
0,00 € Obec Vinodol Mária Prešinská
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vinodol v roku 2024
1/2024
800,00 € Obec Vinodol Občianske združenie Senior klub - Vinodol
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vinodol v roku 2024
2/2024
2 600,00 € Obec Vinodol Občianske združenie ZOULUS
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vinodol v roku 2024
3/2024
16 500,00 € Obec Vinodol FC Vinodol