Centrálny register zmlúv

Obec Volkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme kopírovacieho stroja/multifunkčného zariadenia/tlačiarne uzatvoren podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
2023-10
63,60 € REVIS-SERVIS spol. s r.o. Obec Volkovce
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Volkovce
30. November 2023
ZMLUVA č. 230134 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230134 08U01
85 500,00 € Environmentálny fond Obec Volkovce
30. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok
38,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Volkovce
2. November 2023
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a), ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, medzi organizátorom a úradom
23/16/010/65
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Obec Volkovce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
2 232,00 € Martin Školník Obec Volkovce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
2 232,00 € Patrik Makáň Obec Volkovce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
2 268,00 € Roman Gurvai Obec Volkovce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
1 164,00 € Helena Sýkorová Obec Volkovce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
1 164,00 € Mária Šlosiarová Obec Volkovce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
1 836,00 € Michaela Bjalončíková Obec Volkovce
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
1 164,00 € Jozef Michňa Obec Volkovce
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
2 232,00 € Milan Adamec Obec Volkovce
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
1 164,00 € Jozef Mlynka Obec Volkovce
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
1 872,00 € Alica Kvaššayová Obec Volkovce
20. Október 2023
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
231146
346,56 € STRENT s. r. o. Obec Volkovce
27. September 2023
Poistná zmluva
5190062070/2
30,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Volkovce
28. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/16/054/325
307,98 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra Obec Volkovce
25. September 2023
Vybudovanie oplotenia areálu MŠ a ZŠ Volkovce
1581/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Volkovce
21. September 2023
Zmluva o predvedení umeleckého výkonu
Zmluva o predvedení umeleckého výkonu
380,00 € Štefan Švec Obec Volkovce