Centrálny register zmlúv

Mesto Zlaté Moravce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
GEN_224/2024
0,00 € Scholaris s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
23. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
GEN_230/2024
1 000,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Mesto Zlaté Moravce
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005222, č. dodatku D02_SEP-IMRK2-2022-005222
GEN_209/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Zlaté Moravce
23. Apríl 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003766
GEN_196/2024
648 620,30 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Zlaté Moravce
23. Apríl 2024
Miestne občianske a poriadkové služby v meste Zlaté Moravce
GEN_233/2024
162 866,91 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Zlaté Moravce
22. Apríl 2024
Rámcová zmluva na dodávku tovaru
GEN_192/2024
0,00 € Protechnik s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo
GEN_205/2024
9 840,00 € LineArch s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
19. Apríl 2024
Dohoda o poskytovaní elektrickej energie a refundácií nákladov
GEN_223/2024
500,00 € Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Mesto Zlaté Moravce
18. Apríl 2024
nájomná zmluva - byty
GEN_147/2024
148,61 € Vrábelová Alžbeta Mesto Zlaté Moravce
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva - byty
GEN_173/2024
82,13 € Búžiková Iveta Mesto Zlaté Moravce
18. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
GEN_216/2024
0,00 € Valach Július, PhDr. Mesto Zlaté Moravce
18. Apríl 2024
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001938
GEN_200/2024
292 028,77 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Zlaté Moravce
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva - byty
GEN_176/2024
60,24 € Gábriš Martin Mesto Zlaté Moravce
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva - byty
GEN_175/2024
81,62 € Kurucová Iveta Mesto Zlaté Moravce
18. Apríl 2024
Dohoda uzavretá podľa ust. § 51 Zákona č. 40/1961 Zb. Obči. zákonníka
GEN_222/2024
0,00 € C&P Stars Academy – ZM Mesto Zlaté Moravce
17. Apríl 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní stravy, Spojená škola
ŠK_008/2024
6,16 € Spojená škola Mesto Zlaté Moravce
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu oblasti rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti
GEN_143/2024
500,00 € Občianske združenie Zlatňanka Mesto Zlaté Moravce
16. Apríl 2024
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach
GEN_214/2024
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Zlaté Moravce
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnejs lužby - Nádej - DD a DSS, n.o.
GEN_202/2024
2 949,12 € NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Dana Lo Prete
GEN_207/2024
0,00 € Lo Prete Dana Mesto Zlaté Moravce