Centrálny register zmlúv

Obec Jasová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - nádoba na odpad
ZoNHV_281 zo dňa 30112023
3,50 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Ladislav Hanajík, Jasová č. 281
30. November 2023
Nájomná zmluva - byt č. 2, s.č. 775
NZ_775_2 zo dňa 30112023
180,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Ján Majerčák a Jana Majerčáková, Jasová č. 204
30. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - byt č. 2, s.č. 775
ZoBKZ_775_2 zo dňa 30112023
0,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Ján Majerčák a Jana Majerčáková, Jasová č. 204
24. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ_38 zo dňa 24112023
0,66 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Mária Ruženská, Jasová
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - sála kultúrneho domu
ZoNNP zo dňa 13112023
8,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová B-TEX – Zoltán Hájas, Materskej školy 427/49, Gbelce
13. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - traktor Zetor
ZoNHVT_109 zo dňa 13112023
16,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Júlia Čutorová, Jasová č. 109
7. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ-367 zo dňa 07112023
0,66 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Anna Vavrová, Nové Zámky
3. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ-589 zo dňa 03112023
0,33 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Alžbeta Klačanová, Jasová
3. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ-588 zo dňa 03112023
0,33 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Ing. Ladislav Boroš, Nové Zámky
3. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ-587 zo dňa 03112023
0,33 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Zuzana Petríková, Bratislava
3. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ-590 zo dňa 03112023
0,25 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Štefan Martišek, Jasová
3. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ-358 zo dňa 03112023
0,66 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Štefan Róža, Jasová
3. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ-550 zo dňa 03112023
0,66 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Štefan Róža, Jasová
3. November 2023
Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto
NZ-25 zo dňa 03112023
0,66 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Štefan Róža, Jasová
31. Október 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - traktor Zetor
ZoNHVT_489 zo dňa 30102023
14,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Ing. Roland Kečkéš, Jasová č. 489
31. Október 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1_775_6 zo dňa 31102023
165,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Ing. Viktória Gambaľová, Jasová č. 775
31. Október 2023
Nájomná zmluva - byt č. 5, s.č. 789
NZ789_5 zo dňa 31102023
160,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Igor Bohoš, Žerotínova bašta 5012/17, Nové Zámky a Stanislava Mazáňová, Jasová č. 16
31. Október 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - multikara
ZoNHVM_144 zo dňa 31102023
13,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Anna Čuvarová, Jasová č. 144
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1_775_3 zo dňa 31102023
165,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Alexander Kollár, Jasová č. 55
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1_775_1 zo dňa 31102023
165,00 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Július Štompf a Mgr. Irena Štompfová, Jasová č. 775