Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
143/2022
0,00 € DEUS Obec Mojzesovo
5. Apríl 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
ZML-2022-122-1
0,00 € REFKA, s.r.o. - Bitúnok Mojmírovce Obec Mojzesovo
27. Apríl 2022
Financovanie Spoločného obecného úradu Šurany v r. 2022
ZML-2022-177
0,00 € Spoločný obecný úrad Šurany Obec Mojzesovo
27. Apríl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. Ocú/189-1/2022-St zo dňa 29.9.2020
Ocú/189-4/2022-St
0,00 € SMM, s.r.o. Obec Mojzesovo
16. Máj 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu
OcÚ/215/2022
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Mojzesovo
16. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
OcÚ/216/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Mojzesovo
16. Máj 2022
Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb
OcÚ/216-1/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Mojzesovo
18. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
OcÚ/222/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Mojzesovo
19. Máj 2022
Mandátna zmluva
OcÚ/211/2022
0,00 € Mgr. Martin Lobotka Obec Mojzesovo
1. Jún 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZML-OcÚ/2022/203-1
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Obec Mojzesovo
1. Jún 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZML-OcÚ/2022/204-1
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Obec Mojzesovo
14. Jún 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
OcÚ/157/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Mojzesovo
21. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2022002
ZML-OcÚ/2022/282
0,00 € Organika s.r.o. Obec Mojzesovo
30. Jún 2022
Sponzorská zmluva ZML-OcÚ/294/2022
ZML-Ocú/294/2022
0,00 € EZ-Elektromont, a.s. Obec Mojzesovo
30. Jún 2022
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
ZML-OcÚ/296/2022
0,00 € INISOFT s.r.o. Obec Mojzesovo
6. Júl 2022
Príkazná zmluva č. OcÚ/202/2022 ZM 2200092
OCÚ/202/2022
0,00 € Bytkomfort s.r.o. Obec Mojzesovo
14. Júl 2022
Zmluva č. ZML-OcÚ/295/2022 o hudobnej produkcii uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
ZML-OcÚ/295/2022
0,00 € Hudobná skupina Melody - Matej Holka Obec Mojzesovo
14. Júl 2022
Zmluva č. ZML-OcÚ/302/2022 o hudobnej produkcii uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
ZML-OcÚ/302/2022
0,00 € Hudobná skupina WEEKEND - Ján Štark Obec Mojzesovo
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Dohode preplácaní energií uzavretej 30.8.2014
Dodatok č. 1 k Dohode preplácaní energií uzavretej 30.8.2014
0,00 € Obec Mojzesovo Základná škola Mojzesovo-Černík
29. Júl 2022
Zmluva o dielo ZML-OcÚ/2022/330
ZML-OcÚ/2022/330
0,00 € Úradovňa NR, s.r.o. Obec Mojzesovo