Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2022
Kúpna zmluva
Ocú/357/2022
0,00 € Obec Mojzesovo Fatmir
30. August 2022
Rámcová zmluva č. 136/2022 - ZML-OcÚ/365/2022
ZML-OcÚ/365/2022
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou Obec Mojzesovo
2. September 2022
Zmluva o grantovom účte
Ocú/372/2022
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
5. September 2022
Sponzorská zmluva č. ZML-OcÚ/367/2022
ZML-OcÚ/367/2022
0,00 € Fatmir Maksuti, rod. Azizi Obec Mojzesovo
13. September 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 12/032/09 - Dodatok č. 16
12/032/09 - Dodatok č. 16
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
23. September 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO2020/21 novým záväzkom
ORP/ZO/2020/21
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Mojzesovo
4. Október 2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
ZML-OcÚ/419/2022
0,00 € VIS Slovensko s.r.o. Obec Mojzesovo
10. Október 2022
Kúpna zmluva Ocú/370/2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Ocú/370/2022
0,00 € Marián Šupa Obec Mojzesovo
24. Október 2022
Dohoda č. 22/17/010/74
ZML-OcÚ/2022/443
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
24. Október 2022
Kúpna zmluva
Ocú/446/2022
0,00 € Ing. Ivan Hlavačka, Eva Hlavačková Obec Mojzesovo
16. November 2022
Zmluva o grantovom účte
Ocú/498/2022
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
15. December 2022
Príkazná zmluva č. 17/01/2022/KO-KS/ OcÚ/537/2022
OcÚ/537/2022
0,00 € KOMUNÁL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Mojzesovo
27. Január 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti OcÚ/538/2022
OcÚ/538/2022
0,00 € EKOTEC, s.r. o. Obec Mojzesovo
19. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. E3780 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
E3780 08U03 dodatok č. 1
0,00 € Environmentálny fond Obec Mojzesovo
20. December 2022
Dohoda č. 22/17/012/22
22/17/012/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
22. December 2022
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 13/2019
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 13/2019
0,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Obec Mojzesovo
11. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML--3-3/2021
0,00 € Štatistický úrad Obec Mojzesovo
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mojzesovo č. ZML-OcÚ/466-1/02022
ZML-OcÚ/466-1/02022
0,00 € Obec Mojzesovo Miestna organizácia Slovenský orol - Posilňovňa Mojzesovo
26. Január 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 22K662225
Ocú/32/2023
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mojzesovo ZML-OcÚ/464-1/2022
ZML-OcÚ/464-1/2022
0,00 € Obecný športový klub Mojzesovo Obec Mojzesovo