Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Dohoda č. 23/17/054/548 o zabezpeč. podmienok vyk. ak.čin. formou menš.obec.šlužieb pre obec a o poskyt.príspevku na AČ formou menších obec.služieb obci
23/17/054/548
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
26. Október 2023
Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku Tovaru a zeleniny č. ZML-OcÚ/469/2023
469/2023
0,00 € GTN, s.r.o. Obec Mojzesovo
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácií softvéru a jeho podpore)
ZML-Ocú/527/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/203-1
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/203-1
0,00 € Inmedia s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/204-1
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/204-1
0,00 € Inmedia s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/204-1
2024/02
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Obec Mojzesovo
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej KZ č. ZML-OcÚ2022/203-1
2024/001
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Obec Mojzesovo
16. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo z roku 2018 - Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o.
105/2024
0,00 € Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o. Obec Mojzesovo
23. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - SMM, s.r.o.
2024/112
0,00 € SMM s.r.o. Obec Mojzesovo
23. Február 2024
Rámcová zmluva OcÚ/113/2024 - OVD - ovocinárske družstvo
2024/113
0,00 € OVD - Ovocinárske družstvo Obec Mojzesovo
27. Február 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve ZML-Ocú/396/2023
ZML-Ocú/396/2023
0,00 € Obec Mojzesovo Peter Foltin
29. Február 2024
Mandátna zmluva - ANSVO Energy Bratislava s.r.o.
2024/134
0,00 € ANSVO Energy Bratislava, s. r. o. Obec Mojzesovo
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Ocú/143-1/2024- O2
2024/143-1
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Mojzesovo
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 2440281468 – O2
2024/143
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Mojzesovo
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
OcÚ/233/2024
2,00 € Obec Mojzesovo Rybárske združenie Mojzesovo
2. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2024/145
169,56 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mojzesovo
12. Jún 2023
Príkazná zmluva ZML-OcÚ/262/2023 č. 24 VO/08/2023/EL-KSVO
ZML-OcÚ_262_2023
350,00 € Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región Obec Mojzesovo
4. Júl 2023
Sponzorská zmluva ZML-OcÚ/304/2023
ZML-OcÚ/304/2023
400,00 € EZ-Elektromont, a.s. Obec Mojzesovo
24. Január 2024
Sponzorská zmluva - EZ - Elektromont a.s.
2024/49
400,00 € EZ-ELEKTROMONT, a.s. Obec Mojzesovo
19. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov
ZML-OcÚ/271-1/2023
600,00 € Poľovná spoločnosť Mojzesovo Obec Mojzesovo