Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 - Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-13
2024/26
1 000,00 € Obec Mojzesovo Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 12-13
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 - Posilňovňa Mojzesovo
2024/25
1 000,00 € Obec Mojzesovo Posilňovňa Mojzesovo
16. Február 2024
Zmluva o dielo č. OcÚ/104/2024 - Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o.
104/2024
1 190,00 € Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o. Obec Mojzesovo
28. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
ZML-Ocú/341/2023
1 350,00 € Ing.Pavol Tallo - MARWELL Obec Mojzesovo
6. September 2023
Kúpna zmluva
ZML-Ocú/396/2023
Doplnená
1 630,00 € Obec Mojzesovo Peter Foltin
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 - Poľovná spoločnosť
2024/24
1 800,00 € Obec Mojzesovo Poľovná spoločnosť Mojzesovo
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 -
2024/27
2 000,00 € Obec Mojzesovo Rybárske združenie Mojzesovo
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK č. ZML-OcÚ/397/2023
ZML-OcÚ/397/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávy kraj Obec Mojzesovo
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Mojzesovo v roku 2024 - OŠK Mojzesovo
2024/23
12 500,00 € Obec Mojzesovo Obecný športový klub Mojzesovo
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-Ocú/141/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Mojzesovo
26. September 2023
Zmluva o kontokorentom úvere č. 117/001/23 - ZML-OcÚ/426/2023
Zmluva o kontokorentom úvere č. 117/001/23 - ZML-OcÚ/426/2023
30 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
25. Máj 2023
Zmluva o dielo č. ZML-OcÚ/234/2023
ZML-OcÚ/234/2023
35 281,53 € MVK mont, s.r.o. Obec Mojzesovo
20. September 2023
Dodatok č. 1 - MK-072/2022/SOIROPPO3-302071BRB2/1
MK-072/2022/SOIROPPO3-302071BRB2/1
52 333,02 € Ministerstvo kultúry SR Obec Mojzesovo
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-072/2022/SOIROPPO3-302071BRB2
MK-072/2022/SOIROPPO3-302071BRB2, OcÚ/6-1/2022
52 334,01 € Ministerstvo kultúry SR Obec Mojzesovo
3. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZML-OcÚ/234/2023 zo dňa 25.05.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZML-OcÚ/234/2023
60 137,02 € MVK mont, s.r.o. Obec Mojzesovo
28. Október 2022
Z M L U V A č. E3780 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3780 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Mojzesovo
5. September 2022
Kúpna zmluva č. OcÚ/370/2022
OcÚ/370/2022
83 880,00 € Marián Šupa Obec Mojzesovo