Centrálny register zmlúv

Obec Nová Vieska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce
6/2024
3 500,00 € TJ Nová Vieska Obec Nová Vieska
8. Apríl 2024
Dohoda č. 24/17/060/60
7/2024
9 365,64 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Nová Vieska
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezp. sys. združeného nakladania s odpadmi
5/2024
0,00 € Naturpack a.s. Obec Nová Vieska
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 324 0241
4/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Nová Vieska
27. Február 2024
Dohoda č. 24/17/059/2
3/2024
12 431,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Nová Vieska
26. Február 2024
Rámcová zmluva
2/2024
0,00 € OVD - Ovocinárske družstvo Obec Nová Vieska
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prísp. - sociálne služby §71
1/2024
64 044,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Nová Vieska
6. December 2023
Dodatok č.6/2023 k zmluve o dielo č.21-NV/2011
53/2023
0,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Obec Nová Vieska
22. December 2023
Dodatok č.1/2023
54/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Nová Vieska
30. November 2023
Mandátna zmluva
51/2023
1 000,00 € Judit Csókás Obec Nová Vieska
20. Október 2023
Zmluva o združ. dod elektriny č. 9600496545
50/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Nová Vieska
19. Október 2023
Dodatok č.1
49/2023
129,89 € Union Poisťovňa a.s. Obec Nová Vieska
18. Október 2023
Zmluva č.5100002128 o dodávke elektriny
47/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Nová Vieska
18. Október 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
48/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto Obec Nová Vieska
16. Október 2023
Zmluva o spolupráci
46/2023
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Nová Vieska
4. Október 2023
Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy
43/2023
64 292,82 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Nová Vieska
4. Október 2023
Zmluva o vydaní a použ. kvalifikovaného cert. pre elektronickú pečať
44/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektr. služby Obec Nová Vieska
4. Október 2023
Zmluva o posk. kvalifikovaných dôveryhodných služieb
45/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektr. služby Obec Nová Vieska
2. Október 2023
Dohoda č. 23/17/010/37 - §10
42/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Nová Vieska
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí fin. prostr. č. 23-120-02135
40/2023
1 000,00 € Fond na podp.kult. národn. menšín Obec Nová Vieska