Centrálny register zmlúv

Obec Brestovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Dodatok č. 10 k zmluve o pristúpení k záväzku
7/2024
352,37 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
30. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 008/2016
6/2024
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Brestovec
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/492
5/2024
12 800,00 € Ministerstvo financií SR Obec Brestovec
8. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č. 2/2024
2/2024
0,00 € Vlastimil Dornák Obec Brestovec
8. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č.3/2024
3/2024
0,00 € Peter Topolčany Obec Brestovec
8. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č. 4/2024
4/2024
0,00 € Martin Kováč Obec Brestovec
6. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č. 1/2024
1/2024
0,00 € Pavol Bičian Obec Brestovec
29. December 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o pristúpení k záväzku
38/2023
362,77 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
39/2023
85,00 € ITSEN, s.r.o. Obec Brestovec
22. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
37/2023
0,00 € Roman Kováč Obec Brestovec
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2023
36/2023
2 836,80 € PZ vlastníkov pôdy Brestovec Obec Brestovec
28. November 2023
Dodatok č.4 k Zmluve č. 1010062019
35/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Brestovec
21. November 2023
Zmluva o dielo č. ZoD 257/2023/08431
34/2023
43 897,82 € COLAS Slovakia, a.s. Obec Brestovec
20. November 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov
33/2023
118,00 € INISOFT s.r.o. Obec Brestovec
2. November 2023
Nájomná zmluva
32/2023
20,00 € Peter Kotus Obec Brestovec
30. Október 2023
Kúpna zmluva
31/2023
4 550,00 € Dušan Majtán Obec Brestovec
12. September 2023
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov
29/2023
125,00 € Občianske združenie Útulok NÁDEJ Obec Brestovec
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091DDZ7-91-108 1
30/2023
117 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Brestovec
7. September 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o pristúpení k záväzku
28/2023
339,92 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
6. September 2023
Dodatok k Zmluve o zriadení SOÚ za rok 2023
26/2023
4,00 € Spoločná obecná úradovňa Obec Brestovec