Centrálny register zmlúv

Mesto Holíč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda o fin. zábezpeke č. 30/2023
202300676/2023
644,76 € Mesto Holíč Anna Čarná
29. November 2023
Nájom hrobového miesta č. C/300_Kafková
202300637/2023
66,38 € Mesto Holíč Petronela Kafková
29. November 2023
Dohoda o fin. zábezpeke č. 29/2023
202300677/2023
460,56 € Mesto Holíč Dáša Baloghová
29. November 2023
Dohoda o fin. zábezpeke č. 31/2023
202300678/2023
1 179,84 € Mesto Holíč Peter Šenigla
29. November 2023
Dohoda o fin. zábezpeke č. 32/2023
202300679/2023
527,28 € Mesto Holíč Lada Hodáňová
27. November 2023
Nájom hrobového miesta č. I/1712_Šebesta
202300621/2023
100,00 € Mesto Holíč Ing. Pavel Šebesta
27. November 2023
NZ - PM - Hanečka Juraj
202300635/2023
40,66 € Mesto Holíč Juraj Hanečka
27. November 2023
Nájom hrobového miesta č. I/2093_Srncová
202300636/2023
20,00 € Mesto Holíč Marta Srncová
27. November 2023
Nájom hrobového miesta č. J/1834_Bolebruch
202300639/2023
66,38 € Mesto Holíč Ivan Bolebruch
27. November 2023
Nájom hrobového miesta č. C/305_Zálešáková
202300638/2023
66,38 € Mesto Holíč Božena Zálešáková
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o fin. zábezpeke č. 54/2020
202300669/2023
934,80 € Mesto Holíč Alexander Momot
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o fin. zábezpeke č. 36
202300670/2023
1 228,20 € Mesto Holíč Mgr. Kevin Richter
23. November 2023
Zmluva o dielo - zabezpečenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
202300659/2023
4 557,60 € Avris Consulting, s.r.o. Mesto Holíč
23. November 2023
Zmluva o spolupráci pri výkone činnosti "manažéra kybernetickej bezpečnosti"
202300661/2023
6 048,00 € Avris Consulting, s.r.o. Mesto Holíč
16. November 2023
Nájom hrobového miesta č. C/228_Vlček
202300595/2023
66,38 € Mesto Holíč Pavel Vlček
16. November 2023
NZ - PM - Kapsa Erik
202300604/2023
38,93 € Mesto Holíč Erik Kapsa
16. November 2023
Dohoda o ukončení NZ 1843/2013
202300641/2023
0,00 € Mesto Holíč Zuzana Kolečániová
16. November 2023
Nájom hrobového miesta č. C/272_Pavúček
202300606/2023
66,38 € Mesto Holíč Jozef Pavúček
16. November 2023
Nájom hrobového miesta č. A/122_Mikičová
202300590/2023
20,00 € Mesto Holíč Ľudmila Mikičová
16. November 2023
Dodatok k dohode č. 22/07/010/37
202300642/2023
0,00 € Úrad práce, socálnych vecí a rodiny Senica Mesto Holíč