Centrálny register zmlúv

Obec Plavecké Podhradie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Darovacia zmluva
14/2022
500,00 € Agropartner s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
19. Júl 2022
Zmluva o prenájme plochy
23/2022
150,00 € ALEX s.r.o. Prešov Obec Plavecké Podhradie
20. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 2022/039/3
10/2022
1 800,00 € Archeologický ústav SAV Obec Plavecké Podhradie
12. August 2022
Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie
36/2022
288,00 € Bontonfilm Obec Plavecké Podhradie
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0639
39/2022
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Plavecké Podhradie
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0760
41/2022
1 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Plavecké Podhradie
4. Júl 2022
Zmluva o dielo 1/2022
15/2022
30 450,00 € CASTELLUM STAV s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
22. Júl 2022
Zmluva o prenájme plochy
28/2022
300,00 € Castrum Building s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
14. Júl 2022
Darovacia zmluva
22/2022
500,00 € Danucem Slovensko a.s. Obec Plavecké Podhradie
10. Máj 2022
Zmluva č. 1422 009
6/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Plavecké Podhradie
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 2407186349
11/2022
1 288,35 € Generali Poisťovňa Obec Plavecké Podhradie
14. Júl 2022
Dodatok č.2 k zmluve č. 2407186349
16/2022
287,36 € Generali Poisťovňa Obec Plavecké Podhradie
19. Júl 2022
Zmluva o prenájme plochy
24/2022
150,00 € IHCC s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
12. August 2022
Zmluva o prenájme plochy
35/2022
200,00 € IRG Development s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
22. Júl 2022
Kúpna Zmluva
26/2022
245,34 € Jana Madrová Obec Plavecké Podhradie
11. August 2022
Zmluva o prenájme plochy
32/2022
100,00 € Jozef Ritomský Obec Plavecké Podhradie
19. Júl 2022
Darovacia zmluva
25/2022
1 450,00 € Knieža Pascal G.F.V.Ergo Obec Plavecké Podhradie
23. Máj 2022
Darovacia zmluva
7/2022
200,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Plavecké Podhradie
24. Jún 2022
dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny č.0209/2022
12/2022
25,00 € MAGNA ENERGIE a.s. Obec Plavecké Podhradie
10. Jún 2022
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR
9/2022
29 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Obec Plavecké Podhradie