Centrálny register zmlúv

Obec Smrdáky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
zabezpečiť a vykonať v súvislosti s Projektom Objednávateľa Manažment projektu a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve
73/2023
650,00 € Fénnix, s.r.o. Obec Smrdáky
6. December 2023
Triedený zber - interval zberu a vývozu prostredníctvom vriec, nádob a kontajnerov
72/2023
0,00 € Technické služby Senica, a.s. Obec Smrdáky
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
71/2023
300,00 € Helena Šrámková Obec Smrdáky
1. December 2023
Zmluva o spolupráci - Predvianočný koncert pre dôchodcov
70/2023
500,00 € PhDr. Peter Michalovič Obec Smrdáky
20. November 2023
Zmluva o spolupráci
69/2023
400,00 € Peter Vacula Obec Smrdáky
14. November 2023
Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom nádob
68/2023
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Smrdáky
10. November 2023
Zmluva o spolupráci
67/2023
250,00 € Šimon Kotvas Obec Smrdáky
3. November 2023
Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé
66/2023
7,50 € Union poisťovňa, a.s., Obec Smrdáky
26. Október 2023
Dohoda č. 23/07/010/27
65/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Smrdáky
18. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č.185/1_10
61/2023
115,00 € Obec Smrdáky Siliva Veselá
18. Október 2023
Gigaset A280
62/2023
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Obec Smrdáky
18. Október 2023
Gigaset A280
63/2023
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Obec Smrdáky
18. Október 2023
Gigaset A280
64/2023
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Obec Smrdáky
12. Október 2023
Nákup vybavenia na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
60/2023
178,00 € MAS Záhorie, o.z. Obec Smrdáky
11. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
59/2023
20,00 € Obec Smrdáky Gabriela Vadovičová
29. September 2023
Zmluva o nájme bytu č.51/2
58/2023
190,13 € Obec Smrdáky Matúš Poništ
28. September 2023
Zmluva o nájme bytu č.51/3
56/2023
270,25 € Obec Smrdáky Ing. Stanislav Perička
28. September 2023
Zmluva o nájme bytu č.51/8
57/2023
164,30 € Obec Smrdáky Marek Salajka
27. September 2023
Zmluva o nájme bytu č.51/5
55/2023
177,41 € Obec Smrdáky Ing. Lukáš Tripšanský
27. September 2023
Zmluva o nájme bytu BD č.51/1
53/2023
270,25 € Obec Smrdáky Ema Zichová