Centrálny register zmlúv

Mesto Šaštín - Stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odch
24041503 - 1
125,00 € Energie2, a.s. Mesto Šaštín-Stráže
15. Apríl 2024
Zánik poistnej zmluvy 2409042888
24041503 - 2
0,00 € Generali Poisťovňa Mesto Šaštín-Stráže
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva
24041203 - 1
450,00 € Farkaš Ján Mesto Šaštín-Stráže
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme časti rodinného domu
24032603 - 4
93,14 € Mesto Šaštín-Stráže Danihel Rastislav
12. Apríl 2024
Zmluva o financovaní zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaštín
24041203 - 2
27 540,00 € WKS Energia I s.r.o. Mesto Šaštín-Stráže
12. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytovaní so
24041203 - 3
0,00 € Fríbortová Oľga Mesto Šaštín-Stráže
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
24041103 - 1
0,36 € Antálková Mária Mesto Šaštín-Stráže
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
24041003 - 1
11 024,65 € Trvalec Peter Mesto Šaštín-Stráže
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
24041003 - 2
10 000,00 € GAZÁRKA, s.r.o Mesto Šaštín-Stráže
8. Apríl 2024
§60 - Dohoda č. 24/07/060/53
24040803 - 1
32 963,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a Mesto Šaštín-Stráže
5. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 800 402 5214
24040503 - 1
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s Mesto Šaštín-Stráže
4. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytovaní so
24040403 - 1
0,00 € Klempová Mária Mesto Šaštín-Stráže
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
24040303 - 1
27,50 € Mesto Šaštín-Stráže Slovak Parcel Service s.r.o.
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
24040203 - 1
0,36 € Danielová Ružena Mesto Šaštín-Stráže
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
24040203 - 2
0,36 € Gachová Ľudmila Mesto Šaštín-Stráže
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
24040203 - 3
0,36 € Serdahelyová Margita Mesto Šaštín-Stráže
28. Marec 2024
Zmluva o dielo
24032803 - 1
24 360,00 € AŽ PROJEKT s.r.o. Mesto Šaštín-Stráže
28. Marec 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409395681
24032803 - 2
55,14 € Generali Poisťovňa Mesto Šaštín-Stráže
28. Marec 2024
Dohoda č. 24/07/054/4
24032803 - 3
1 017,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a Mesto Šaštín-Stráže
26. Marec 2024
Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/2305/12/2008, Zmluva o aktualizácii progra
24032603 - 1
396,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Mesto Šaštín-Stráže