Centrálny register zmlúv

Obec Štefanov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2023
Z332023
80 403,52 € VPP servis, s.r.o. Obec Štefanov
6. November 2023
Dohoda č. 23/07/010/33
Z342023
0,00 € Úrad práce soc. vecí a rodiny Obec Štefanov
8. December 2022
Zámenná zmluva
Z522022
271,27 € Obec Štefanov Alena Polláková
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ520022023
142,55 € Obec Štefanov Helena Vizváryová
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. MKA09112301
Z352023
1 998,90 € GX SOLUTIONS, a.s. Obec Štefanov
20. November 2023
Źmluva o spolupráci
Z362023
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Štefanov
6. November 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0722201501
Dodatok č. 22023
0,00 € ENVI-PAK a.s. Bratislava Obec Štefanov
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ520072023
136,11 € Obec Štefanov Mgr. Ľubica Čelústková
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ520142023
136,11 € Obec Štefanov Jarmila Grancová
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ520162023
134,64 € Obec Štefanov Jozef Danihel
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ520152023
136,11 € Obec Štefanov Vladislav Batka
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ520122023
134,64 € Obec Štefanov Hana Vallová
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Z322023
178,00 € Obec Štefanov MAS Záhorie o.z.
11. Október 2023
Zmluva o službách 081023/1
Z312023
1 500,00 € OPEN DOOR s.r.o. Obec Štefanov
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ514022023
81,00 € Obec Štefanov Peter Macek
29. September 2023
Mandátna Zmluva
Z302023
990,00 € Jana Slovák Obec Štefanov
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre IROP-Z302091DD16-91-108
Z292023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Štefanov
21. September 2023
Mandátka zmluva
Z282023
890,00 € Mgr. Juraj Lobotka Obec Štefanov
19. September 2023
Nájomná zmluva
NZ272023
1 200,00 € Obec Štefanov Slovanet, a.s.
19. September 2023
Darovanica zmluva
Z262023
0,00 € MV SR Obec Štefanov