Centrálny register zmlúv

Mesto Bánovce nad Bebravou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
378/2023
24,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Neuvedené
30. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
379/2023
24,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Livina
30. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
380/2023
96,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Bobot
30. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
381/2023
24,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Horňany
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ev. č. 3339/2023
377/2023
40,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Andrea Kyselicová
24. November 2023
Doplnok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. OZ 23/2023-ÚP
376/2023
4 200,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
366/2023
24,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Žitná Radiša
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
367/2023
72,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Veľké Chlievany
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
368/2023
312,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Prusy
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
369/2023
144,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Podlužany
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
371/2023
96,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Kšinná
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
370/2023
48,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Borčany
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
372/2023
24,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Haláčovce
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
373/2023
24,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Malé Hoste
22. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
374/2023
48,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Veľké Hoste
22. November 2023
Zmluva o dielo
375/2023
6 617,86 € BENY - PLAST s.r.o. Mesto Bánovce nad Bebravou
21. November 2023
Dohoda o skončení nájmu
364/2023
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ľubomír Kočiš
21. November 2023
Kúpna zmluva
365/2023
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ľudmila Varhaníková
20. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
359/2023
144,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obecný úrad Miezgovce
20. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
360/2023
192,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Dolné Naštice