Centrálny register zmlúv

Mesto Bánovce nad Bebravou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
260/2024
300,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou ZTŠČ MOTORSPORT Bce.
18. Júl 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke elektriny
258/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Bánovce nad Bebravou
18. Júl 2024
Mandátna zmluva
259/2024
0,00 € Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou
17. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
256/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Tatiana Javorková
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
257/2024
200,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou OZ Gypsy Čokoládky
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
252/2024
100,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Jednota dôchodcov na Slovensku
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
253/2024
100,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Miestny odbor Matice slovenskej Bánovce nad Bebravou
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
254/2024
1 500,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Materské centrum ANJELIKOVO O.Z.
15. Júl 2024
Kúpna zmluva
255/2024
224,25 € Mesto Bánovce nad Bebravou Katarína Hanková
12. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva mestského bytu
250/2024
3 674,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Silvia Bezáková
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
251/2024
600,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Okresná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
11. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
248/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Mária Kajanová
11. Júl 2024
Kúpna zmluva
249/2024
647,75 € Štefánia Jánošíková Mesto Bánovce nad Bebravou
10. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
247/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Lukáš Tonka
9. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
232/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Miroslav Barinka
9. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
233/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Roman Geleta
9. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
234/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Katarína Bronišová
9. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
235/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ing. Alena Kyselová
9. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
236/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ing. Petra Boďová
9. Júl 2024
Nájomná zmluva mestského bytu
237/2024
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Jaroslav Čechvala