Centrálny register zmlúv

Obec Bošany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
92/2022
0,00 € SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a. s., 919 28 Bučany 591 Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatia záväzku
31/2024
0,00 € Dezideria s.r.o. Obec Bošany
15. Február 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutie licencie
29/2024
3 000,00 € Ján Jakubčin, Zámutov 202 Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre MŠ
28/2024
0,00 € Malinová n. o., M. R. Štefánika 167/4, 956 18 Bošany Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
12. Február 2024
Zmluva o dielo
27/2024
954 005,54 € BLS com. s.r.o. Hlavná 84, 040 01 Košice Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
7. Február 2024
Zmluva o dielo
26/2024
100,00 € Mudrochová Petra Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
6. Február 2024
Zmluva o dielo
22/2024
120,00 € Roman Hostinský Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
6. Február 2024
Rámcová zmluva o dodávkach tovaru
21/2024
0,00 € Pekáreň Chynorany, Stredná 565/2, 95631 Krušovce Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
6. Február 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
25/2024
0,00 € Slavomír Melišek - MAT, Malobošianska 861/32, 956 18 Bošany Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
6. Február 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
24/2024
0,00 € Ľuboš Huraj - KOMEX, Hviezdoslavova 945, 956 18 Bošany Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
6. Február 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
23/2024
0,00 € KANCPAPIER, s r.o., Dopravná 2, 955 01 Topoľčany Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
1. Február 2024
Nájomná zmluva - bytové priestory
20/2024
0,00 € Belica Richard Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
1. Február 2024
Nájomná zmluva - bytové priestory
19/2024
0,00 € Olšanská Mária Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
1. Február 2024
Nájomná zmluva - bytové priestory
18/2024
0,00 € Kadnár Igor, Kadnárová Iveta Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
31. Január 2024
Nájomná zmluva - nebytové priestory
17/2024
0,00 € Hanusová Henrieta Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
30. Január 2024
Dodatok č. 14 k zmluve č. 11/2017 (Španko Jozef)
16/2024
0,00 € Centrum sociálnych služieb, Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce
15/2024
2 500,00 € Slovenský zväz zdravotne postihnutých - základná organizácia Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
25. Január 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
13/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
25. Január 2024
ŠJ - Rámcová kúpna zmluva
12/2024
0,00 € CHRIEN, spol. s r. o. , Lieskovská cesta č. 13, 960 01 Zvolen Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
25. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluva č. 87/2023 (Zorko Eduard)
14/2024
0,00 € Centrum sociálnych služieb, Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany