Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok č. 6
Dodatok č 6
0,00 € EKO HUNKA,s.r.o. Obec Pečeňany
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/466
7 680,00 € Ministerstvo financií SR Obec Pečeňany
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/467
1 920,00 € Ministerstvo financií SR Obec Pečeňany
12. Január 2024
Darovacia zmluva
KRHZ-TN-VO-246-089/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Pečeňany
27. Október 2023
Dohoda č. 23/09/010/78
23/09/010/78
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Pečeňany
22. December 2023
Nájomna zmluva
Zmluva
0,00 € Miroslav Bereš Obec Pečeňany
22. December 2023
Nájomna zmluva
Nájomna zmluva
0,00 € Lean Enterprise Slovakia s.r,o. Obec Pečeňany
22. December 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č 1
0,00 € Bytové družstvo BN Obec Pečeňany
22. December 2023
Návrh zmluv
2409325181
0,00 € GENERALI Obec Pečeňany
22. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Miloš Béreš Obec Pečeňany
24. November 2023
Nájomna zmluva
Nájomna zmluva
0,00 € Bytové družstvo BN Obec Pečeňany
24. November 2023
Nájomna zmluva
Nájomna zmluva
0,00 € Bytové družstvo BN Obec Pečeňany
24. November 2023
Nájomna zmluva
Nájomna zmluva
0,00 € Bytové družstvo BN Obec Pečeňany
31. Október 2023
Dodatok č.1 kZámennej zmluve
dodatok 1
0,00 € Béreš Miloš Obec Pečeňany
23. Október 2023
Zámenná zmluva
120/2023
0,00 € Miloš Béreš Obec Pečeňany
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
50/2023-KS
960,00 € JUDr.Ing.Katarína Šašková Obec Pečeňany
20. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/02798/001
80,40 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pečeňany
12. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
70/2023
0,00 € obec Pečeňany Albert Béreš, Alena Bérešová
19. Apríl 2023
Kúpna zmluva
40/07/88638/22
1,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Pečeňany
27. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy
2408827730
250,00 € Generali Poisťovňa Obec Pečeňany