Centrálny register zmlúv

Mesto Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_212/2024
116,22 € Tomanová Andrea, PhDr., Mgr. Mesto Topolčany
13. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_094/2024
116,04 € Michaliková Valéria Mesto Topolčany
2. December 2023
Dodatok č.8
OZ_193/2023
300,30 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Topolčany
1. December 2023
Nájomná zmluva
NZ_281/2024
130,98 € Bočkay Peter Mesto Topolčany
1. December 2023
Nájomná zmluva
NZ_280/2024
123,96 € Maninová Katarína Mesto Topolčany
1. December 2023
Nájomná zmluva
NZ_279/2024
130,44 € Mikuláš Vladimír Mesto Topolčany
1. December 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov
OZ_192/2023
158,44 € Slovenský pozemkový fond Mesto Topolčany
1. December 2023
Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov
OZ_191/2023
2 454,87 € Slovenský pozemkový fond Mesto Topolčany
1. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
ZOD_049/2023
12 480,00 € Architektonická kancelária Csanda-Piterka s.r.o. Mesto Topolčany
30. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_273/2024
132,84 € Huba Martin, Mgr. Mesto Topolčany
30. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_272/2024
152,46 € Kostolná Emília, Ing. Mesto Topolčany
30. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_271/2024
151,38 € Ďurček Bohumil Mesto Topolčany
30. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_274/2024
123,96 € Pokrývková Ľudmila Mesto Topolčany
30. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_275/2024
127,20 € Bartoník Miloš Mesto Topolčany
30. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_276/2024
131,28 € Kováčik Dušan Mesto Topolčany
30. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_277/2024
133,86 € Ferenčíková Lýdia Mesto Topolčany
30. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_278/2024
123,96 € Múčková Veronika Mesto Topolčany
30. November 2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – „Revitalizácia vnútrobloku na ul. Ľ. Fullu v Topoľčanoch“ a „Vodozádržné opatrenia a revitalizácia zelene v lokalite ul. Povstania Topoľčany“
ZOD_048/2023
57 885,60 € BECKER s.r.o. Mesto Topolčany
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy bytov č. 72/2018/O
OZ_189/2023
8,30 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Mesto Topolčany
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe bytov
OZ_188/2023
8,30 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Mesto Topolčany