Centrálny register zmlúv

Obec Častkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o budúcom prevode vlastníckeho práva ku kanalizačnej infraštruktúre a súvisiacich pozemkov a o bezprostredne súvisiacej vodohospodárskej infraštruktúre
162024
0,00 € MAKIPA, s.r.o. Viac subjektov v zmluve
25. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi prostredníctvom zberného kontajnera
152024
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. Obec Častkovce
9. Marec 2024
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
142024
0,00 € Obec Častkovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.08/A/2/2024
N3/2024
181,42 € Obec Častkovce Alexandra Zemková
29. Február 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie číslo 1/2024
122024
12 000,00 € Obec Častkovce Obecný klub Častkovce
29. Február 2024
Darovacia zmluva
132024
28,00 € Obec Častkovce Združenie zrakovo znevýhodnených
28. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.06/A/1/2024
N4/2024
122,68 € Obec Častkovce Sandra Markechová
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.09/A/2/2023
N1/2023
174,47 € Obec Častkovce Šimon Machara
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.07/B/1/2023
N2/2023
123,46 € Obec Častkovce Ján Pista
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.11/A/3/2023
N3/2023
231,10 € Obec Častkovce Marcel Vatrt,Michaela Kucharíková
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.12/A/2/2023
N4/2023
186,20 € Obec Častkovce Monika Cetkovská
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.06/B/1/2023
N5/2023
122,73 € Obec Častkovce Ľubica Pazderová
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.05/A/2/2023
N7/2023
188,88 € Obec Častkovce Okszána Bigunec
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.03/A/1/2023
N6/2023
122,68 € Obec Častkovce Simona Bielková
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.10/B/1/2023
N8/2023
123,46 € Obec Častkovce Vladimír Holič
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.12/A/2/2023
N9/2023
181,42 € Obec Častkovce Alexandra Šebová
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.10/A/1/2023
N10/2023
123,33 € Obec Častkovce Hana Gálová
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.06/B/1/2023
N11/2023
122,73 € Obec Častkovce Marek Mečiar
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.07/B/1/2023
N12/2023
135,29 € Obec Častkovce Daniel Halienka
14. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.02/A/2/2023
N13/2023
170,24 € Obec Častkovce Adriana Toráčová,Vladimír Toráč