Centrálny register zmlúv

Obec Hôrka nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
2024/3
800,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Obec Hôrka nad Váhom
11. Január 2024
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
2024/2
1,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Obec Hôrka nad Váhom
9. Január 2024
Zmluva o dielo
2024/001
900,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra Obec Obec Hôrka nad Váhom
19. December 2023
Dohoda o dočasnom užívaní časti pozemku
162023
0,00 € Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Obec Hôrka nad Váhom
13. December 2023
Zmluva o nájme
152023
50,00 € Stanislav Marianek Obec Hôrka nad Váhom
12. December 2023
Nájom hrobového miesta
17/2023
15,00 € Marian Krčmár Obec Hôrka nad Váhom
12. December 2023
Kúpna zmluva
132023
714,00 € Ján Kováčik a Danka Kováčiková Obec Hôrka nad Váhom
12. December 2023
Kúpna zmluva
142023
147,00 € Ing. Ján Lajčok Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
1/2023
30,00 € Katarína Marianková Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
2/2023
30,00 € Oto Gondár Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
Nájom hrobového miesta
0,00 € Ján Krajči Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
4/2023
30,00 € Božena Kopúnová Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
5/2023
15,00 € Janka Uhrinová Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
6/2023
15,00 € Jana Kurnická Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
7/2023
15,00 € Danica Albíniová Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
8/2023
15,00 € Eva Krajčechová Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
/2023
30,00 € Oto Marianek Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
10/2023
30,00 € Milan Gajdošík Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
11/2023
30,00 € Jozef Kališ Obec Hôrka nad Váhom
11. December 2023
Nájom hrobového miesta
12/2023
15,00 € Vladimír Ondrejička Obec Hôrka nad Váhom