Centrálny register zmlúv

Obec Hrádok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o dielo č. 01/2024
3/2024
102 806,84 € GRACE Slovakia, s.r.o. Obec Hrádok
16. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
2/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hrádok
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024
0,00 € Veronika Šteineckerová Obec Hrádok
27. December 2023
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
20/2023
Doplnená
50 000,00 € Zliechovské slnko o.z. Obec Hrádok
20. December 2023
Kupna zmluva
19/2023
1,00 € Villian Invest s.r.o Obec Hrádok
15. December 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2.2023/001352-034
15/2023
0,00 € SR zastúpená MV SR Obec Hrádok
15. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1010342007
16/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o Obec Hrádok
15. December 2023
Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu č. 4/2023
17/2023
0,00 € Technické služba mesta Obec Hrádok
15. December 2023
Zmluva o pôžičke
18/2023
14 900,00 € OSTV s.r.o Obec Hrádok
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
14/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hrádok
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
14/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hrádok
20. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
12/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hrádok
20. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
13/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hrádok
8. August 2023
Zmluva o grantovom účte
11/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hrádok
21. Jún 2023
Kúpna zmluva
10/2023
267,50 € Obec Hrádok Juraj Žúbor a Ivana Ivančíková
19. Jún 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
9/2023
0,00 € INISOFT, s.r.o Obec Hrádok
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
8/2023
634,50 € Martin Pagáč Obec Hrádok
16. Máj 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západosl.distribučná, a.s.
5/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrádok
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
4/2023
22 065,00 € Sebestační, s.r.o Obec Hrádok
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
5/2023
1 650,00 € Petr Neuwirth Obec Hrádok