Centrálny register zmlúv

Mesto Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia a licenčná zmluva
2387/2023
0,00 € Music Gallery Society Mesto Trenčín
1. December 2023
Zmluva č. 38/2023/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
2389/2023
36,00 € Mesto Trenčín Občianske združenie Naše Záblatie
1. December 2023
Zmluva č. 40/2023/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
2390/2023
24,00 € Neuvedené Mesto Trenčín
1. December 2023
Zmluva č. 39/2023/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
2391/2023
24,00 € Mesto Trenčín Občianske združenie Naše Záblatie
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2392/2023
1 800,00 € Neuvedené Mesto Trenčín
1. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
2393/2023
190,00 € Marianna Ďuranová Mesto Trenčín
1. December 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
2394/2023
500,00 € Michal Štofej Mesto Trenčín
1. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202313503_Z
2395/2023
2 149,00 € HENRYSO, s.r.o. Mesto Trenčín
1. December 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/02310/012
2396/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Trenčín
1. December 2023
Zmluva č. KIS-V-51/2023 o zabezpečení predpredaja vstupeniek
2397/2023
0,00 € Mesto Trenčín LIVE MUSIC, s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o spolupráci
2317/2023
0,00 € Mesto Trenčín Kúpele Trenčianke Teplice, a.s.
30. November 2023
Kúpna zmluva č. 166/2023
2371/2023
1 250 000,00 € Mesto Trenčín Printalliance AM s.r.o.
30. November 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 34/2023
2372/2023
0,00 € Mesto Trenčín Fairfood, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 58/2023
2376/2023
0,00 € Mesto Trenčín Adriana Vertfeinová
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 57/2023
2377/2023
0,00 € Mesto Trenčín Ján Firek
30. November 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
2378/2023
480,00 € Mesto Trenčín MS Dance Studio
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v rámci projektu mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
2379/2023
0,00 € Slovenské centrum digitálnych inovácií Mesto Trenčín
30. November 2023
Prihláška na účasť v programe
2383/2023
0,00 € Mesto Trenčín Mgr. Martina Slivková
30. November 2023
Prihláška na účasť v programe
2384/2023
0,00 € Mesto Trenčín B.A. Juraj Benda
30. November 2023
Kúpna zmluva č. 102/2023/TVK
2385/2023
5 084 517,10 € Mesto Trenčín Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.