Centrálny register zmlúv

Obec Trenčianske Bohuslavice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
23/2024
16 950,00 € Procering Consult, s.r.o. Obec Trenčianske Bohuslavice
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
22/2024
34 020,00 € Obec Trenčianske Bohuslavice Jozef Kucharovič
30. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
21/2024
0,00 € PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 92208 Veselé Obec Trenčianske Bohuslavice
29. Apríl 2024
Vykonávacia zmluva
19/2024
0,00 € Spoločná úradovňa samosprávy n.o., Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Obec Trenčianske Bohuslavice
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - externé riadenie projektu
20/2024
5 800,00 € ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o. Obec Trenčianske Bohuslavice
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DIL6
18/2024
30 103,52 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Trenčianske Bohuslavice
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
17/2024
56,26 € Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Obec Trenčianske Bohuslavice
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
16/2024
179,11 € Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Obec Trenčianske Bohuslavice
28. Marec 2024
Dodatok č.2 k zmluve č.052018 o prenájme nebytových priestorov vo viacúčelovej budove zo dňa 4.4.2018
12/2024
0,00 € Obec Trenčianske Bohuslavice WIREX s.r.o.
28. Marec 2024
Dodatok č.4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 20.02.2008
14/2024
0,00 € Obec Trenčianske Bohuslavice PKS-MONT s.r.o.
28. Marec 2024
Dodatok č.4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 19.04.2008
15/2024
0,00 € Obec Trenčianske Bohuslavice Stanislava Bieliková
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.02/2023 o prenájme nebytových priestorov vo viacúčelovej budove zo dňa 30.03.2023
13/2024
0,00 € Obec Trenčianske Bohuslavice MUDr. Raclavská Renáta
20. Marec 2024
Zmluva č. 324 0362
11/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava Obec Trenčianske Bohuslavice
13. Marec 2024
Zmluva o dielo 1/2024
10/2024
1 100,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 95701 Bánovce nad Bebravou Obec Trenčianske Bohuslavice
5. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Trenčianske Bohuslavice
9/2024
0,00 € F.M.RECYKLING s.r.o. Obec Trenčianske Bohuslavice
29. Február 2024
Zmluva o Balíkovom účte
8/2024
0,00 € Slovenská sporiteľna, a.s. Obec Trenčianske Bohuslavice
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
7/2024
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové Obec Trenčianske Bohuslavice
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Bohuslavice v roku 2024
6/2024
600,00 € Obec Trenčianske Bohuslavice Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Trenčianske Bohuslavice
5. Február 2024
Nájomná zmluva - Dodatok č. 1
5/2024
0,00 € TOP SERVIS IT s,r,o,, Krajná 10, 82104 Bratislava Obec Trenčianske Bohuslavice
30. Január 2024
Kúpna zmluva č. 18/2024
4/2024
0,00 € Slovitrans, s.r.o., Čachtická 2685/7B, 91501 Nové Mesto nad Váhom Obec Trenčianske Bohuslavice