Centrálny register zmlúv

Obec Cífer

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
93/2024
33 000,00 € Mannet spol. s.r.o. Obec Cífer
29. Február 2024
Nájomná zmluva na pozemok
92/2024
300,00 € Fyzická osoba Obec Cífer
26. Február 2024
Zmluva č. 2814022 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
91/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť Obec Cífer
23. Február 2024
Dodatok č. 5 k zmluve č.: 21011101 o odbere biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu
89/2024
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Cífer
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
90/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0100405
70/2024
59,74 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0100771
71/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0101008
72/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0101083
73/2024
59,74 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0100891
76/2024
59,74 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2013/0100616
75/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č.č. 2008/0101101
74/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0101071
77/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/010615
78/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/0100356
79/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/0200039
80/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/0101589
81/2024
59,74 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/01001099
82/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/0100126
83/2024
59,74 € Fyzická osoba Obec Cífer
20. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0101107
84/2024
33,19 € Fyzická osoba Obec Cífer