Centrálny register zmlúv

Obec Dolná Krupá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KS
191/2024
150,00 € Obec Dolná Krupá Jolana Horváthová
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k u Kúpnej zmluve zo dňa 15.01.2024
192/2024
0,00 € Mgr. Mária Heráková Obec Dolná Krupá
23. Február 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluva zo dňa 12.1.2024
193/2024
0,00 € Mgr. Mária Heráková Obec Dolná Krupá
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva.
196/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Dolná Krupá
23. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.1.2024
197/2024
0,00 € Mgr. Mária Heráková Obec Dolná Krupá
8. Február 2024
Nájomná zmluva - domu služieb
135/2024
460,00 € Obec Dolná Krupá Darina Némethová
7. Február 2024
Dodatok k zmluve č. S07T700004
120/2024
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Dolná Krupá
7. Február 2024
Dodatok k Zmluve
122/2024
0,00 € VÚB, a.s. Obec Dolná Krupá
7. Február 2024
Zmluva o využívaní služieb
123/2024
0,00 € VÚB, a.s. Obec Dolná Krupá
7. Február 2024
Poistná zmluva
129/2024
4 843,66 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Dolná Krupá
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
89/2024
200,00 € Obec Dolná Krupá Slovenský zväz záhradkárov ZO Dolná Krupá
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
88/2024
9 000,00 € Obec Dolná Krupá Obecný športový klub Dolná Krupá
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
87/2024
1 500,00 € Obec Dolná Krupá Občianske združenie KOROMPA o.z.
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
90/2024
700,00 € Obec Dolná Krupá Bežecký klub o.z. Dolná Krupá
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
90/2024
700,00 € Obec Dolná Krupá Bežecký klub o.z. Dolná Krupá
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
91/2024
1 300,00 € Obec Dolná Krupá Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
91/2024
1 300,00 € Obec Dolná Krupá Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
92/2024
1 000,00 € Obec Dolná Krupá Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Krupá
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
92/2024
1 000,00 € Obec Dolná Krupá Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Krupá
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2024
93/2024
300,00 € Obec Dolná Krupá PZ Tri Háje Krupá