Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
92/2023
386 384,49 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
27. Júl 2023
Zmluva o dielo
66/2023
214 474,52 € STEFER, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
20. September 2023
Kúpna zmluva č. 209/2023
81/2023
152 136,00 € ŠUPA TECHNIKA Obec Dolný Lopašov
1. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri realizácii ivestície
27/2023
128 611,29 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
21. Október 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
92/2022
25 667,44 € REMONT s.r.o. Obec Dolný Lopašov
22. December 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
110/2022
25 667,44 € REMONT s.r.o. Obec Dolný Lopašov
30. August 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
73/2022
18 112,32 € GIT,s.r.o. Obec Dolný Lopašov
31. Marec 2023
kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
21/2023
16 704,60 € Adriana Bardiovská Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
kúpna zmluva č. 8_2022
47/2022
16 557,83 € Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Obec Dolný Lopašov
11. Október 2022
Zmluvy o poskytnutí podpory
88/2022
15 403,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dolný Lopašov
4. Júl 2022
Návrh na uzatvorenie zmluvy - dom ľudový s hospodárskou činnosťou
58/2022
15 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
16. September 2022
"WiFi pre teba v obci Dolný Lopašov"
79/2022
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
26. Marec 2024
zmluva na realizáciu stavebných prác
30/2024
14 280,00 € MS projekt s.r.o. Obec Dolný Lopašov
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
67/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
mandátna zmluva
32/2023
11 805,84 € ESEZA s.r.o. Obec Dolný Lopašov
20. Február 2023
Zmluva o dielo č. ZD-01/2023
10/2023
9 150,00 € Ecocities, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
30. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2024 - Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov
50/2024
8 500,00 € Obec Dolný Lopašov Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov
25. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 12.5.2014
14/2023
7 532,40 € EcoLed Solutions a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - TJ Družstevník Dolný Lopašov
47/2023
7 500,00 € Obec Dolný Lopašov Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 -telovýchovná jednota Družstevník DL
26/2022
7 000,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov